Kultura Pod Napięciem

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej mogliśmy zrewitalizować rodzinny dom Marii (z Ostrowskich), żony rtm. Witolda Pileckiego. Pozostała część kompleksu-nowego pawilonu wraz z ogrodem została sfinansowana ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Rodziny Pileckich przed rewitalizacją:

 

Muzeum Rodziny Pileckich po rewitalizacji:

 

Muzeum Rodziny Pileckich