Ogłoszenie o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

Ogłoszenie o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

Ogłoszenie o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

Informuje się, że na podstawie § 8 ust. 1 pkkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dni8a 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.poz.433),

w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej podlega ograniczeniu poprzez

wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

W związku z powyższym załatwianie spraw przez interesantów w wyżej wymienionym okresie odbywać się będzie drogą mailową lub telefoniczną.

Powyższe ograniczenia spowodowane są troską o bezpieczeństwo sanitarne interesantów i pracowników.

Dane kontaktowe są następujące:

- sekretariat Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej - tel. +48 792 199 192

- e-mail - muzeum@ostrowmaz.pl 

Aktualności