Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej

Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej

Zapraszamy szkoły z Ostrowi Mazowieckiej do udziału w projekcie Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej.

W projekcie wykorzystamy historyczną debatę oksfordzką do kształtowania umiejętności tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania informacji w źródłach historycznych oraz umiejętności konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej.

W ramach Ostrowskiej Szkoły Debaty Historycznej odbędzie się szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania debaty oksfordzkiej w działaniach edukacyjnych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również pracowników instytucji kultury z terenu Ostrowi Mazowieckiej zainteresowanych formatem debaty oksfordzkiej.

Każda zgłoszona szkoła otrzyma tutora, który przeprowadzi szkolenie dla uczniów i przygotuje ich do debatanckiego debiutu.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz najstarszych klas szkół podstawowych. Informacje o projekcie zostały przesłane do szkół. Zapraszamy też na stronę internetową Muzeum.

 

Maria Pilecka była nauczycielką i wychowawczynią. Troszczyła się o innych, była zaangażowana społecznie. Jej powołaniem było uczenie i wychowanie młodzieży.


Proponujemy projekt, który poprzez wykorzystanie historycznej debaty oksfordzkiej rozwija szeroko kompetencje uczniów: umiejętność tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania wartości merytorycznych w źródłach historycznych oraz umiejętność konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej.

Debata oksfordzka jest ustrukturalizowaną formą dyskusji nad tezą, która jest przedstawiona w formie zdania twierdzącego. W debacie spotykają się dwie czteroosobowe drużyny. Jedna z nich staje po stronie propozycji (potwierdza tezę), a druga po stronie opozycji (neguje tezę). O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie na 15 minut przed debatą.


Drużyny w debacie oksfordzkiej są 4-osobowe, zabierają głos naprzemiennie, a każdy z mówców ma do wykonania określoną rolę:
1 mówca – wprowadza do debaty
2 mówca – argumentuje
3 mówca – kontrargumentuje
4 mówca – podsumowuje.


Projekt Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i najstarszych klas szkół podstawowych (od VII klasy). Ma on za zadanie wprowadzić nauczycieli i uczniów w świat oksfordzkiej debaty historycznej. W okresie kwiecień–czerwiec 2021 roku zostanie zrealizowanych szereg przedsięwzięć, które pozwolą nauczycielom poznać tę formę pracy z uczniami, a uczniowie będą mogli odkryć tajniki debaty oksfordzkiej i podjąć pierwszą debatancką próbę. Logo Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Spośród wielu projektów, wybraliśmy najbardziej unikatowy, oddający treść i symbolikę misji Muzeum. Przyjęta stylistyka ukazuje symbolikę, która w odniesieniu do Muzeum jest bardzo zróżnicowana. - Posiada wiele symboli, które trudno ująć w jedna całość. Jest nowoczesne ale nadaje znaczenie historycznej narracji, związanej z życiem i działalnością rtm. Witolda Pileckiego oraz Jego Rodziny. Logo przedstawia ryngraf, który Witold Pilecki ofiarował Marii w 15. rocznicę zawarcia ślubu. W układzie liter "W'' i ''M'' napisany został na odwrocie ryngrafu skrót imion Witolda i Marii. Pierwsze litery imion tworzą w całości ryngraf, zaś oddzielone od siebie, można zinterpretować jako rozłąkę rodziny spowodowaną sytuacją czasów wojny, okupacji oraz walki o wolność Polski. Logo ukazuje dwa domy – nieistniejący już dom w Sukurczach oraz rodzinny dom Marii Ostrowskiej. Pokazuje również dwa bloki totalitarne, które oddziela biała linia granicy przebiegającej w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej. Jednocześnie patrząc na logo widzimy symbol obozów zagłady "pasiak", którego paski tworzą ryngraf i litery. Logo jest silne w przekazie, charakterystyczne wizualnie, uniwersalne oraz zapadające w pamięci każdego odbiorcy.

  • 14 kwietnia – uczestnictwo w charakterze widowni online w debatach finałowych Turnieju Debat Oksfordzkich ”Odzyskani Bohaterowie” (transmisja debat na youtube)
  • Do 19 kwietnia – zgłoszenia szkół do udziału w projekcie kkolbuszewska@muzeumpileckich.pl
  • 20 kwietnia – szkolenie dla nauczycieli ”Debata oksfordzka jako forma edukacji historycznej i obywatelskiej”
  • Każda ze zgłoszonych szkół będzie miała przydzielonego tutora, który przygotuje uczniów do pierwszego doświadczenia debatanckiego. Dokładne terminy kolejnych wydarzeń będą ustalane pomiędzy tutorem i szkołą.

Maj

  • warsztat z debat i wystąpień publicznych dla uczniów (6 godzin lekcyjnych) – szkoła może zgłosić grupę do 20 uczniów
  • spotkania z tutorem przygotowujące do debaty otwartej (2 spotkania po 90 minut)


Początek czerwca

  • debata publiczna (online) pomiędzy dwiema szkołami


Debaty publiczne mogą się odbywać wokół tematów, które zostały opracowane merytorycznie na potrzeby Turnieju Debat Oksfordzkich ”Odzyskani Bohaterowie”. Do każdego tematu przygotowany jest wykład eksperta i polecane materiały do przygotowania merytorycznego. Wybór tematów i dobór szkół w pary odbywa się we współpracy z koordynatorem turnieju. Każda szkoła w debacie reprezentowana jest przez 4-osobową drużynę, wybraną spośród uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach.


Koordynator projektu: Karolina Kolbuszewska
kkolbuszewska@muzeumpileckich.pl, tel. 786 199 192