Przebudowa Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Muzeum Dom Rodziny Pileckich przebudowa

 

Niezmiernie nam miło, że tak wiele osób interesuje się naszym muzeum. Odwiedza nas wielu gości, którym bliskie sercu jest dobro muzeum, historia naszego miasta, a przede wszystkim osoba rotmistrza Witolda Pileckiego. Coraz więcej osób chce przekazywać nam swoje pamiątki rodzinne, które w przyszłości zostaną eksponowane na wystawie stałej bądź przy  innych przedsięwzięciach wpisanych w działalność edukacyjno – kulturalną Muzeum.

Wyremontowany dom rodzinny żony rtm. Witolda Pileckiego, Marii z Ostrowskich nadaje mu historyczny wygląd i przywraca pamięć historyczną. Wielokrotnie gościł w nim sam rtm.  Witold Pilecki, a w czasie wojny i do 1949 r. był schronieniem dla Jego żony i dzieci.

Remont zakończył pierwszy etap budowy Muzeum. Przed nami drugi najważniejszy, mianowicie rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania siedziby Muzeum  wraz z wyposażeniem, stworzeniem wystawy stałej oraz odtworzeniem ogrodu. Na chwilę obecną czekamy na rozstrzygniecie kolejnego przetargu. Termin otwarcia obiektu wraz z wystawą stałą przewidziany jest na drugą połowę roku 2019 r.

Równolegle Muzeum – Dom Rodziny Pileckich prowadzi działalność statutową organizując szereg wydarzeń i przedsięwzięć związanych z historią oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego.  Ostrowskie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich realizuje działania o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim mające na celu przywracanie pamięci o dziele życia Marii i Witolda Pileckich, o wartościach jakimi żyli, które powinny być wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu w serwisie Facebook oraz strony internetowej.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich przebudowa

Muzeum Dom Rodziny Pileckich przebudowa

Muzeum Dom Rodziny Pileckich przebudowa

Muzeum Dom Rodziny Pileckich przebudowa

 

Aktualności