O Muzeum 

Naszą misją jest dokumentowanie, upamiętnianie i upowszechnianie w Polsce i na świecie wiedzy o życiu rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii, postaci wpisanych w historię miasta Ostrów Mazowiecka.


Muzeum utworzone staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu finansowym Unii Europejskiej jest pierwszą placówką muzealną poświęconą Rodzinie Pileckich i Ostrowskich. Mieści się w zachowanym oryginalnym domu rodzinnym Marii Pileckiej (z domu Ostrowskiej) – żony Witolda Pileckiego. Podstawowym celem działalności Muzeum – Dom Rodziny Pileckich jest przedstawienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowrzechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej. Kolejnym celem działania Muzeum jest dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, w tym opieka nad zabytkami nieruchomymi Ostrowi Mazowieckiej. Muzeum realizuje swoją misję poprzez wystawę stałą (w przygotowaniu), gromadzenie zbiorów i ich opracowanie, organizacje wystaw i wydarzeń kulturalnych, działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą. 

 

 

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po Muzeum – Dom Rodziny Pileckich:

Zeskanuj kod aby wybrać się na wirtualny spacer po Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Inwestycja Muzeum – Dom Rodziny Pileckich jest finansowana z budżetu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy udziale środków Unii Europejskiej i Miasta Ostrów Mazowiecka.