Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej
Projekt

Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej

od 16.04.2021 do 23.06.2021

Maria Pilecka była nauczycielką i wychowawczynią. Troszczyła się o innych, była zaangażowana społecznie. Jej powołaniem było uczenie i wychowanie młodzieży.
 
W ramach Ostrowskiej Szkoły Debaty Historycznej odbędzie się szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania debaty oksfordzkiej w działaniach edukacyjnych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również pracowników instytucji kultury z terenu Ostrowi Mazowieckiej zainteresowanych formatem debaty oksfordzkiej.
W ramach projektu odbyło się szkolenie dla nauczycieli oraz warsztaty dla uczniów i spotkania z animatorami przygotowujące młodzież do debatanckiego debiutu.
 
16 czerwca 2021 roku debatowały ze sobą 4 szkoły podstawowe z Ostrowi Mazowieckiej.
SP1 i SP 2 zmierzyły się z tezą: Najlepszymi lekcjami historii są uroczystości patriotyczne. W bardzo wyrównanej debacie zwyciężyła drużyna SP 2, która debatowała po stronie propozycji.
SP 3 i SP 4 z kolei pochyliły się nad tezą: Na lekcjach historii w Polsce więcej uwagi powinno się poświęcać historii innych państw europejskich i tym razem wygrała strona opozycji, czyli SP 4
 
23 czerwca 2021 roku dwie drużyny z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej debatowały nad tezą:
„Polskie filmy historyczne przynoszą więcej szkody niż pożytku dla pamięci o bohaterach II wojny światowej”. Wygrała strona propozycji.
 
Emocje były ogromne pomimo tego, że debaty odbywały się zdalnie. Uczniowie bardzo skrupulatnie przygotowali się do omawianej tezy i jurorzy z Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zgodnie przyznali, że bardzo dobrze wykorzystali wiedzę i umiejętności ćwiczone na wcześniejszych warsztatach.
 
Koordynatorka projektu: Karolina Kolbuszewska
 
 
Debata oksfordzka jest ustrukturalizowaną formą dyskusji nad tezą, która jest przedstawiona w formie zdania twierdzącego. W debacie spotykają się dwie czteroosobowe drużyny. Jedna z nich staje po stronie propozycji (potwierdza tezę), a druga po stronie opozycji (neguje tezę). O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie na 15 minut przed debatą.
Drużyny w debacie oksfordzkiej są 4-osobowe, zabierają głos naprzemiennie, a każdy z mówców ma do wykonania określoną rolę:
1 mówca – wprowadza do debaty
2 mówca – argumentuje
3 mówca – kontrargumentuje
4 mówca – podsumowuje