Turniej Debat Oksfordzkich
Projekt

Turniej Debat Oksfordzkich

od 23.03.2021 do 14.04.2021

Debata oksfordzka jest ustrukturalizowaną formą dyskusji nad tezą, która jest przedstawiona w formie zdania twierdzącego. W debacie spotykają się dwie czteroosobowe drużyny. Jedna z nich staje po stronie propozycji (potwierdza tezę), a druga po stronie opozycji (neguje tezę). O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie na 15 minut przed debatą.


Drużyny w debacie oksfordzkiej są 4-osobowe, zabierają głos naprzemiennie, a każdy z mówców ma do wykonania określoną rolę:
1 mówca – wprowadza do debaty
2 mówca – argumentuje
3 mówca – kontrargumentuje
4 mówca – podsumowuje

Debata oksfordzka jest coraz częściej wykorzystywana w edukacji historycznej, jako forma szeroko rozwijająca kompetencje uczniów: umiejętność tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania treści merytorycznych w źródłach historycznych oraz umiejętność konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej. 

Pierwsza edycja Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie” odbyła się w formie zdalnej w marcu i kwietniu 2021 roku. Był to pierwszy turniej debatancki w Polsce, w którym rywalizowały ze sobą drużyny reprezentujące szkoły ponadpodstawowe z całej Polski, ale także uczniowie szkół polskich na Ukrainie (Odessa) i na Litwie (Wilno). 

W pierwszej edycji Turnieju wzięły udział reprezentacje następujących szkół:

 • VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie (2 drużyny)
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Kluczborku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
 • III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Szczecinie
 • Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim
 • Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile
 • Technikum Teb Edukacja w Tychach
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
 • Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie

Do fazy finałowej weszły 4 drużyny, spośród których w wyniku debat półfinałowych i finałowej wyłoniony został zwycięzca:

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

Na kolejnych miejscach znaleźni się:

II miejsce – Technikum Teb Edukacja w Tychach

III miejsce – V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

IV miejsce – Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie

 

 

Tytuł najlepszego mówcy turnieju przypadł Weronice Krygier z III LO w Poznaniu.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu wielu instytucji i organizacji.

 

Dziękujemy uczestnikom, jurorom, marszałkom i zespołowi organizacyjnemu. Kolejna edycja turnieju już w 2022 roku. 

 

Wykłady do tez, nad którymi debatowali uczestnicy turnieju i propozycje materiałów merytorycznych można znaleźć TUTAJ

 

Materiał filmowy TV Ostrów z fazy grupowej turnieju

 

Materiał filmowy TV Ostrów z fazy pucharowej turnieju

 

Debata finałowa nad tezą: „Z perspektywy żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie słuszniejszym wyborem było pozostanie po II wojnie światowej na emigracji niż powrót do Polski” pomiędzy III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu a Technikum Teb Edukacja w Tychach