Maria Pilecka z Ostrowskich
Wystawa czasowa

Zapisali się w historii Ziemi Ostrowskiej

od 19.05.2018 do 30.06.2018

Bohaterowie, których krótkie biogramy prezentujemy na tej wystawie, zapisali się złotymi zgłoskami  nie tylko w dziejach Ostrowi Mazowieckiej i jej najbliższych okolic. Nazwiska niektórych z nich znane są dziś także poza granicami zarówno naszego regionu, jak też i kraju. Wspólnym jednak mianownikiem jest ich związek z Ziemią Ostrowską. Są wśród nich zarówno rodowici mieszkańcy miasta i powiatu, ale też i tacy, których losy rzuciły do naszego miasta i gdzie pozostali już na zawsze, jeśli nie fizycznie, to przynajmniej w pamięci (a często i w sercach) mieszkańców. Są wśród nich działacze społeczni i polityczni (Jan HARUSEWICZ, Jan RADWAŃSKI, nauczyciele (Kazimierz WARCHALSKI, Maria OSTROWSKA-PILECKA ), lekarze (Tadeusz KOLASIŃSKI), a nade wszystko wojskowi, w większości kawalerowie Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI  (ppłk Aleksander HERTEL, gen. Marian KUKIEL, mjr Kazimierz NOWACKI, płk Karol PIŁAT, kpt./mjr Władysław RAGINIS, gen. Stefan ROWECKI „Grot”, por./ppłk Józef RZĄDZKI, kpt./ppłk Franciszek SKARPETOWSKI, mjr Henryk SUCHARSKI) gdyż takie były to czasy i taka już jest nasza historia. Ważne miejsce zajmują także ci, którzy wyszli z Ostrowi w szeroki świat gdzie zyskali sławę i uznanie, ale co ważne - mocno i dobitnie podkreślali swój związek z naszym miastem, jak na przykład Leszek Talko czy Patriarcha Wileńszczyzny ks. Józef Obrębski, który zawsze podkreślał, że to w Ostrowi i w ostrowskim gimnazjum: „rozpoczęła się jego droga do ludzi, świata i do Boga”. Większość bohaterów naszej wystawy jest dziś patronami ostrowskich ulic. Mamy nadzieję, że po zwiedzeniu tej wystawy, staną się oni nam bliżsi i że  tabliczki z ich nazwiskami będą mówiły nam znacznie więcej, a nie informowały jedynie o nazwie ulicy.