Social media

27 lutego odbyły się ostatnie dwie debaty w ramach ligi szkół ponadpodstawowych Ostrowskiej Szkoły Debaty. Tym samym zakończyliśmy trzecią edycję tego projektu dla szkół średnich.


W debacie o III miejsce debatując nad tezą: Zmiana granic po II wojnie światowej była korzystna dla Polski spotkały się zespoły z CKR w Starym Lubiejewie (tegoroczny beniaminek) oraz jeden z zespołów z LO im. Mikołaja Kopernika złożony m.in. z debatantów, których widzieliśmy w zeszłorocznym finale szkół podstawowych.


W finale spotkały się drugi z zespołów z LO im. Mikołaja Kopernika z drużyną z ZS nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego. Grono sędziowskie jak i publiczność wysłuchała debaty nad tezą: Polskę po II wojnie światowej można zaliczyć do grona zwycięzców. W składzie obu zespołów znaleźli się doświadczeni debatanci m.in. laureat nagrody dla najlepszego mówcy z zeszłego roku reprezentant Kopernika Adam Więcław.
Obydwie debaty były bardzo wyrównane, a obrady jury nie należały do łatwych. Ostatecznie w obu debatach zwyciężyły zespoły z Kopernika.


Najlepszym mówcą został Aleksander Ostrowski reprezentant LO im. Mikołaja Kopernika.

Serdecznie gratulujemy!


Gościem dzisiejszego turnieju był Pan burmistrz Jerzy Bauer, który wyraził uznanie i podziw dla zespołów.

Jest nam niezmiernie miło, że w tym roku w projekcie wzięły udział zespoły ze wszystkich szkół średnich w powiecie. W sumie w projekcie wzięło udział aż 8 drużyn (LO im. Mikołaja Kopernika i ZS 1 im. rtm. Witolda Pileckiego były w stanie wystawić po dwa pełne składy).


Bardzo dziękujemy nauczycielom i tutorom zaangażowanym w tę edycję projektu. Mamy nadzieję, że już we wrześniu jeszcze liczniej spotkamy się przy okazji IV edycji.
Będzie to kolejna okazja do szkoleń i oczywiście stanięcia do walki w ramach naszej ligi.


Dziękujemy też Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej za udostępnienie nam po raz kolejny ostrowskich Jatek do przeprowadzenia finału.

Jesteśmy właśnie w trakcie IV edycji Ostrowskiej Szkoły Debaty! Jest to projekt, który ma za zadanie rozwijanie kompetencji i umiejętności z zakresu wystąpień publicznych skierowany do uczniów szkół miasta i powiatu.

Podstawowym narzędziem pracy są organizowane w systemie lig szkół podstawowych i ponadpodstawowych debaty oksfordzkie. Ostrowskie drużyny spotykają się regularnie i w systemie rozgrywek rywalizują o zwycięstwo. Celem jest przede wszystkim nauka lepszego wypowiadania się, budowania logicznej wypowiedzi oraz argumentacji za postawioną tezą. 

Charakterystyczną cechą debat oksfordzkich jest fakt, że drużyny otrzymują tezę do debaty na kilka tygodni przed nią, ale o stronie którą obejmą dowiadują się na 15 minut przed spotkaniem poprzez losowanie. Mogą być stroną propozycji lub opozycji względem postawionego w tezie problemu. Umożliwia to dogłębne poznanie postawionego w tezie problemu oraz zapoznanie się z różnymi możliwości interpretacji i podejścia do niego.

Staramy się aby nasze tezy dotyczyły zagadnień historycznych w szeroko rozumianym zakresie. Poniżej przykłady z kolejki listopadowej w roku szkolnym 2023/24 skierowane do szkół podstawowych i średnich.

„Jako uczeń 4 klasy szkoły podstawowej wolałbym uczyć się o poszczególnych epokach historycznych niż o historii wielkich postaci historycznych.”

„Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości jest przeceniana.”

Niezbędnym do rozwoju projektu elementem są szkolenia kierowane zarówno do uczniów jak i do nauczycieli, którzy opiekują się drużynami. Bez ich zaangażowania niemożliwe byłoby trwanie projektu.

W tym roku w naszym Muzeum szkolenia odbyły się w następujących terminach:

Do ligi szkoleniowej zgłosiło się 6 drużyn ze szkół podstawowych i 8 drużyn ze szkół ponadpodstawowych.

W tej edycji Ostrowskiej Szkoły Debaty zapewniamy możliwość korzystania z pomocy tutora – doświadczonego debatanta lub debatantki, którzy pomagają przygotować się do wystąpień uczniom ze szkół średnich. Dążymy do tego, aby zespoły biorące udział w OSD miały odwagę zapisywać się na inne turnieje debat w kraju i rywalizować z najlepszymi.

Możemy z dumą powiedzieć, że 100% szkół średnich w powiecie i 100% szkół podstawowych w mieście uczestniczy w projekcie. Zapraszamy również pozostałe szkoły podstawowe z powiatu do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

Tu przedstawiamy listę szkół biorących udział w tegorocznej edycji Ostrowskiej Szkoły Debaty:

Debatowanie jest dla każdego! Przez lata wykształcił się stereotyp jakoby było to zajęcie elitarne. Z pewnością wymaga ono dużego przygotowania technicznego i merytorycznego, ale jak pokazuje przykład naszych debatantów może to robić każdy. Liczą się chęci, praca i zaangażowanie.

Nasz projekt działa już od kilku lat i zauważamy, że uczniowie ze szkół podstawowych którzy uczestniczyli w OSD po przejściu do szkoły średniej kontynuują swoją drogę. Jest to dla nas wielki powód do dumy i dowód na to, że debatowanie to przygoda na całe życie.

Zapraszamy do udziału w projekcie 3 nowe szkoły ponadpodstawowe z powiatu ostrowskiego i sąsiednich!

Program dla szkoły ponadpodstawowej (nowej w projekcie) na rok szkolny 2021/22

Maria Pilecka była nauczycielką i wychowawczynią. Troszczyła się o innych, była zaangażowana społecznie. Jej powołaniem było uczenie i wychowanie młodzieży.

O projekcie

Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej to projekt, który poprzez wykorzystanie historycznej debaty oksfordzkiej rozwija szeroko kompetencje uczniów: umiejętność tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania wartości merytorycznych w źródłach historycznych oraz umiejętność konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej.

Debata oksfordzka jest ustrukturalizowaną formą dyskusji nad tezą, która jest przedstawiona w formie zdania twierdzącego.

W debacie spotykają się dwie czteroosobowe drużyny. Jedna z nich staje po stronie propozycji (potwierdza tezę), a druga po stronie opozycji (neguje tezę). O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie na 15 minut przed debatą.

Drużyny w debacie oksfordzkiej są 4-osobowe, zabierają głos naprzemiennie, a każdy z mówców ma do wykonania określoną rolę:

1 mówca – wprowadza do debaty

2 mówca – argumentuje

3 mówca – kontrargumentuje

4 mówca – podsumowuje.

Projekt Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i najstarszych klas szkół podstawowych (od VII klasy). Ma on za zadanie wprowadzić nauczycieli i uczniów w świat oksfordzkiej debaty historycznej, zachęcić do pracy z debatą oksfordzką w ramach szkolnego klubu debat i dać możliwość rywalizacji pomiędzy szkołami.

Wraz z przystępowaniem do projektu kolejnych drużyn oferta będzie rozwijana.

Harmonogram działań

W roku szkolnym 2021/22 zostanie zrealizowanych szereg przedsięwzięć, które pozwolą nauczycielom poznać tę formę pracy z uczniami, a uczniowie będą mogli odkryć tajniki debaty oksfordzkiej i podjąć pierwszą debatancką próbę. 

do 20 października 2021 – zgłoszenie szkoły do projektu poprzez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1V2M4tThN28FDHEbUg5c7R4T8CbGvbSeAAHVkr1rKl3feuw/viewform

listopad 2021 – szkolenie dla nauczycieli „Debata oksfordzka jako forma edukacji historycznej i obywatelskiej” (w zależności od sytuacji epidemiologicznej stacjonarnie w siedzibie Muzeum przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej lub zdalnie na platformie zoom.us); w szkoleniu może uczestniczyć dwóch nauczycieli z jednej szkoły.

Prowadzenie: Karolina Kolbuszewska, koordynatorka OSDH, autorka kilku projektów wykorzystujących debatę oksfordzką w edukacji historycznej

listopad 2021 – czerwiec 2022 (po szkoleniu dla nauczycieli)

Praca szkoły z tutorem, który przygotuje uczniów do pierwszego doświadczenia debatanckiego – Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie”. Dokładne terminy kolejnych wydarzeń będą ustalane pomiędzy tutorem i szkołą. Turniej odbędzie się w marcu-kwietniu 2022 roku.

Tutorami będą studenci, debatanci, współpracujący z Fundacją „Projekty Edukacyjne”

Koordynator projektu: Karolina Kolbuszewska

kkolbuszewska@muzeumpileckich.pl, tel. 786 199 192

Tak wyglądały pierwsze kroki debatanckie szkół ostrowskich wiosną 2021 roku – relacja TV Ostrów

Zapraszamy do udziału w projekcie 4 nowe szkoły podstawowe z powiatu ostrowskiego!

Program dla szkoły podstawowej (nowej w projekcie) na rok szkolny 2021/22

Maria Pilecka była nauczycielką i wychowawczynią. Troszczyła się o innych, była zaangażowana społecznie. Jej powołaniem było uczenie i wychowanie młodzieży.

O projekcie

Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej to projekt, który poprzez wykorzystanie historycznej debaty oksfordzkiej rozwija szeroko kompetencje uczniów: umiejętność tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania wartości merytorycznych w źródłach historycznych oraz umiejętność konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej.

Debata oksfordzka jest ustrukturalizowaną formą dyskusji nad tezą, która jest przedstawiona w formie zdania twierdzącego.

W debacie spotykają się dwie czteroosobowe drużyny. Jedna z nich staje po stronie propozycji (potwierdza tezę), a druga po stronie opozycji (neguje tezę). O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie na 15 minut przed debatą.

Drużyny w debacie oksfordzkiej są 4-osobowe, zabierają głos naprzemiennie, a każdy z mówców ma do wykonania określoną rolę:

1 mówca – wprowadza do debaty

2 mówca – argumentuje

3 mówca – kontrargumentuje

4 mówca – podsumowuje.

Projekt Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i najstarszych klas szkół podstawowych (od VII klasy). Ma on za zadanie wprowadzić nauczycieli i uczniów w świat oksfordzkiej debaty historycznej, zachęcić do pracy z debatą oksfordzką w ramach szkolnego klubu debat i dać możliwość rywalizacji pomiędzy szkołami.

Wraz z przystępowaniem do projektu kolejnych drużyn oferta będzie rozwijana.

Harmonogram działań

W roku szkolnym 2021/22 zostanie zrealizowanych szereg przedsięwzięć, które pozwolą nauczycielom poznać tę formę pracy z uczniami, a uczniowie będą mogli odkryć tajniki debaty oksfordzkiej i podjąć pierwszą debatancką próbę. Jesienią 2022 roku odbędzie się turniej szkół podstawowych, w którym uczniowie będą mogli sprawdzić swoje umiejętności.

do 20 października 2021 – zgłoszenie szkoły do projektu poprzez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1V2M4tThN28FDHEbUg5c7R4T8CbGvbSeAAHVkr1rKl3feuw/viewform

listopad 2021 – szkolenie dla nauczycieli „Debata oksfordzka jako forma edukacji historycznej i obywatelskiej” (w zależności od sytuacji epidemiologicznej stacjonarnie w siedzibie Muzeum przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej lub zdalnie na platformie zoom.us); w szkoleniu może uczestniczyć dwóch nauczycieli z jednej szkoły.

Prowadzenie: Karolina Kolbuszewska, koordynatorka OSDH, autorka kilku projektów wykorzystujących debatę oksfordzką w edukacji historycznej

listopad 2021 – kwiecień 2022 (po szkoleniu dla nauczycieli)

Praca szkoły z tutorem, który przygotuje uczniów do pierwszego doświadczenia debatanckiego. Dokładne terminy kolejnych wydarzeń będą ustalane pomiędzy tutorem i szkołą.

Tutorami będą studenci, debatanci, współpracujący z Fundacją „Projekty Edukacyjne”

Koordynator projektu: Karolina Kolbuszewska

kkolbuszewska@muzeumpileckich.pl, tel. 786 199 192

Tak wyglądały pierwsze kroki debatanckie szkół ostrowskich wiosną 2021 roku – relacja TV Ostrów

Zapraszamy do udziału w projekcie Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej. Wszystkie szkoły podstawowe w Ostrowi Mazowieckiej przed wakacjami miały możliwość poznania debaty oksfordzkiej i ich reprezentacje wzięły udział w debatanckim debiucie. Teraz zapraszamy do udziału w Turnieju Szkół Podstawowych, który odbędzie się w drugiej połowie listopada. Weźmie w nim udział do 6 drużyn. Każda szkoła podstawowa z Ostrowi Mazowieckiej może zgłosić 2 drużyny, pierwsza kwalifikuje się od razu, druga w miarę dostępnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. Czekamy na zgłoszenia drużyn do 15 października.


Regulamin turnieju znajdziecie TU.


Formularz zgłoszeniowy znajdziecie TU.

Zapraszamy również nowe szkoły do udziału w projekcie, przygotowaliśmy 4 miejsca dla szkół podstawowych z gminy Ostrów Mazowiecka oraz 3 miejsca dla szkół ponadpodstawowych z Powiatu Ostrowskiego. Szczegóły już wkrótce!

23 czerwca 2021 roku Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zakończyło pierwszą edycję projektu Ostrowskiej Szkoły Debaty Historycznej.

W dzisiejszej debacie dwie drużyny z LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej mierzyły się z tezą „Polskie filmy historyczne przynoszą więcej szkody niż pożytku dla pamięci o bohaterach II wojny światowej”.

Wygrała strona propozycji, jednak argumenty opozycji również były znakomite, a poziom debaty, zwłaszcza jak na debiutujących debatantów, bardzo wysoki.

Dyplomy oraz upominki już niedługo trafią w ręce uczestników projektu (wypatrujcie ich uważnie!), uczniowie i nauczyciele z SP1 Ostrów Maz kilka dni temu mieli okazję odebrać je osobiście z rąk Dyrektora Muzeum – Dom Rodziny Pileckich Karola Madaja oraz koordynatorki projektu Karoliny Kolbuszewskiej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim debatantom, bo zwycięzcami w debatach są wszyscy, którzy biorą w nich udział! Życzymy wam dalszych sukcesów w waszej debatanckiej karierze, a także udanych i bezpiecznych wakacji!

Uczniowie ostrowskich szkół z inicjatywy Muzeum – Dom Rodziny Pileckich mieli możliwość uczestnictwa w Ostrowskiej Szkole Debaty Historycznej. W kwietniu odbyło się szkolenie dla nauczycieli, w maju i czerwcu warsztaty dla uczniów i spotkania z animatorami przygotowujące młodzież do debatanckiego debiutu.

Dziś debatowały ze sobą 4 szkoły podstawowe z Ostrowi Mazowieckiej.

SP1 Ostrów Maz i Szkoła Podstawowa nr 2 Ostrów Mazowiecka zmierzyła się z tezą: Najlepszymi lekcjami historii są uroczystości patriotyczne. W bardzo wyrównanej debacie zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2, która debatowała po stronie propozycji.

Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej z kolei pochyliły się nad tezą: Na lekcjach historii w Polsce więcej uwagi powinno się poświęcać historii innych państw europejskich i tym razem wygrała strona opozycji, czyli SP 4

Emocje były ogromne pomimo tego, że debaty odbywały się zdalnie. Uczniowie bardzo skrupulatnie przygotowali się do omawianej tezy i jurorzy z Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zgodnie przyznali, że bardzo dobrze wykorzystali wiedzę i umiejętności ćwiczone na wcześniejszych warsztatach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom wyrównanych potyczek i wysokiego poziomu obu debat.

Dziękujemy Uczniom i Nauczycielom za zaangażowanie i udział w projekcie, a trenerom, tutorom i marszałkom z Fundacji Projekty Edukacyjne za profesjonalne przygotowanie uczestników i poprowadzenie dzisiejszych debat.

Zapraszamy szkoły z Ostrowi Mazowieckiej do udziału w projekcie Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej.

W projekcie wykorzystamy historyczną debatę oksfordzką do kształtowania umiejętności tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania informacji w źródłach historycznych oraz umiejętności konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej.

W ramach Ostrowskiej Szkoły Debaty Historycznej odbędzie się szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania debaty oksfordzkiej w działaniach edukacyjnych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również pracowników instytucji kultury z terenu Ostrowi Mazowieckiej zainteresowanych formatem debaty oksfordzkiej.

Każda zgłoszona szkoła otrzyma tutora, który przeprowadzi szkolenie dla uczniów i przygotuje ich do debatanckiego debiutu.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz najstarszych klas szkół podstawowych. Informacje o projekcie zostały przesłane do szkół. Zapraszamy też na stronę internetową Muzeum.

Maria Pilecka była nauczycielką i wychowawczynią. Troszczyła się o innych, była zaangażowana społecznie. Jej powołaniem było uczenie i wychowanie młodzieży.


Proponujemy projekt, który poprzez wykorzystanie historycznej debaty oksfordzkiej rozwija szeroko kompetencje uczniów: umiejętność tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania wartości merytorycznych w źródłach historycznych oraz umiejętność konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej.

Debata oksfordzka jest ustrukturalizowaną formą dyskusji nad tezą, która jest przedstawiona w formie zdania twierdzącego. W debacie spotykają się dwie czteroosobowe drużyny. Jedna z nich staje po stronie propozycji (potwierdza tezę), a druga po stronie opozycji (neguje tezę). O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie na 15 minut przed debatą.


Drużyny w debacie oksfordzkiej są 4-osobowe, zabierają głos naprzemiennie, a każdy z mówców ma do wykonania określoną rolę:
1 mówca – wprowadza do debaty
2 mówca – argumentuje
3 mówca – kontrargumentuje
4 mówca – podsumowuje.


Projekt Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i najstarszych klas szkół podstawowych (od VII klasy). Ma on za zadanie wprowadzić nauczycieli i uczniów w świat oksfordzkiej debaty historycznej. W okresie kwiecień–czerwiec 2021 roku zostanie zrealizowanych szereg przedsięwzięć, które pozwolą nauczycielom poznać tę formę pracy z uczniami, a uczniowie będą mogli odkryć tajniki debaty oksfordzkiej i podjąć pierwszą debatancką próbę. 

Maj


Początek czerwca


Debaty publiczne mogą się odbywać wokół tematów, które zostały opracowane merytorycznie na potrzeby Turnieju Debat Oksfordzkich ”Odzyskani Bohaterowie”. Do każdego tematu przygotowany jest wykład eksperta i polecane materiały do przygotowania merytorycznego. Wybór tematów i dobór szkół w pary odbywa się we współpracy z koordynatorem turnieju. Każda szkoła w debacie reprezentowana jest przez 4-osobową drużynę, wybraną spośród uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach.


Koordynator projektu: Karolina Kolbuszewska
kkolbuszewska@muzeumpileckich.pl, tel. 786 199 192

This site is registered on wpml.org as a development site.