Dom Rodziny Pileckich

Jednym z celów działania Muzeum – Domu Rodziny Pileckich jest dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, w tym opieka nad zabytkami nieruchomymi Ostrowi Mazowieckiej.

Ma to nieodłączny związek z historią regionu w czasie drugiej Wojny Światowej zarówno w kontekście funkcjonowania polskiego podziemia jak i losów ludności żydowskiej na tych terenach – pomocy udzielanej jej przez miejscową ludność oraz zagładę ludności żydowskiej m.in. w pobliskiej Treblince.

Encyklopedia