O Muzeum 

Naszą misją jest dokumentowanie, upamiętnianie i upowszechnianie w Polsce i na świecie wiedzy o życiu rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii, postaci wpisanych w historię miasta Ostrów Mazowiecka.

Muzeum zostało powołane uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w kwietniu 2016 roku. Tą samą uchwałą Rada Miasta nadała statut Muzeum. W maju 2016 r. Ostrów Mazowiecka zakupiła nieruchomość wraz rodzinnym domem żony rtm. Witolda Pileckiego, Marii Pileckiej (z Ostrowskich), którą nieodpłatnie przekazała na potrzeby Muzeum – Domu Rodziny Pileckich.

W grudniu 2016 r. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz prezydent miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer podpisali umowę o wspólnym prowadzeniu Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Na mocy aneksu z 11 lipca 2019 r. Muzeum zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a umowa w sprawie współprowadzenia Muzeum – Domu Rodziny Pileckich została przedłużona do 2030 roku.

Muzeum zostało utworzone ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu miejscowego samorządu. Koszt budowy Muzeum i powstania wystawy stałej wyniósł łącznie ponad 13,5 mln zł, z czego ponad 90 proc., czyli prawie 12, 4 mln zł (ponad 8 mln na inwestycję i całkowity koszt wystawy stałej - prawie 4,4 mln zł) zostało przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mieści się w zachowanym oryginalnym domu rodzinnym Marii Pileckiej (z domu Ostrowskiej) – żony Witolda Pileckiego. Dom został zrewitalizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Podstawowym celem działalności Muzeum – Dom Rodziny Pileckich jest przedstawienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej. Kolejnym celem działania Muzeum jest dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, w tym opieka nad zabytkami nieruchomymi Ostrowi Mazowieckiej. Muzeum realizuje swoją misję poprzez wystawę stałą (w przygotowaniu), gromadzenie zbiorów i ich opracowanie, organizacje wystaw i wydarzeń kulturalnych, działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą. 


30 stycznia 2020 roku miało miejsce powołanie Rady Muzeum Dom Rodziny Pileckich, w składzie której znajdują się:

 • prof. Wiesław Jan Wysocki – przewodniczący 
 • Andrzej Pilecki – honorowy przewodniczący 
 • Bożena Szostak – wiceprzewodnicząca 
 • dr Piotr Cywiński
 • dr hab. Adam Dobroński
 • dr hab. Magdalena Gawin
 • Krzysztof Kosior
 • dr Wojciech Kozłowski
 • dr Tomasz Łabuszewski
 • dr Karol Nawrocki
 • dr Jacek Pawłowicz 
 • Andrzej Marek Ostrowski
 • dr Edward Kopówka

 

26 listopada 2021 roku miało zaś miejsce ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, w składzie której znajdują się następujące osoby wyłonione w wyniku konkursu: 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Muzeum:

 • Dawid Tubacki – XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach

Zastępca przewodniczącego Młodzieżowej Rady Muzeum:

 • Oliwia Dziełak – Zespół Szkół nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej

Sekretarz Młodzieżowej Rady Muzeum:

 • Magdalena Ościłowska – Zespół Szkół nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej

 Pozostali członkowie Młodzieżowej Rady Muzeum:

 • Natalia Brzostek – Zespół Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej
 • Hubert Kraska – CSL Technikum Lotnicze w Turce
 • Alicja Kusy – I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie
 • Michał Kusy – Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
 • Julia Lewandowska – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
 • Kamil Świątkowski – Zespół Szkół nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Dominik Tkaczewski – VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Gdańsku
 • Tomasz Ziemak – Zespół Szkół nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Mateusz Ziemczyk – Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

 

  

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po Muzeum – Dom Rodziny Pileckich:

Zeskanuj kod aby wybrać się na wirtualny spacer po Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Inwestycja Muzeum – Dom Rodziny Pileckich jest finansowana z budżetu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego, przy udziale środków Unii Europejskiej i Miasta Ostrów Mazowiecka.