Dom Rodziny Pileckich

Misją Muzeum jest przywracanie zbiorowej pamięci o dziele życia rtm. Witolda Pileckiego, jego żony Marii – rodowitej ostrowianki oraz upamiętnienie Rodziny Pileckich i jej zasług dla Polski.
Ponadto zadaniem Muzeum jest sprawowanie opieki nad dobrami kultury lokalnej i regionalnej oraz integrowanie społeczności wokół wartości historycznych. Jednocześnie zadaniem Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest dokumentowanie i pielęgnowanie dorobku i dziedzictwa lokalnego.

Poznaj dom Pileckich
Obrazek o muzeum

Muzeum

Podstawowym celem z zakresu działalności kulturalnej Muzeum – Dom Rodziny Pileckich będzie przedstawienie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego na tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej.

Aktualności

Święto rotmistrza

VI Święto Rotmistrza Witolda Pileckiego

od 14.05.2022 do 14.05.2022

VI Święto Rotmistrza Witolda Pileckiego