Social media

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  1. Zakup samochodu dostawczo-osobowego

Data udzielenia dofinansowania na zakup IV kwartał 2017 r.

Kwota dofinansowania: 100 000 zł


Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej:

a) Dodatkowe prace budowlano-montażowe związane z przebudową budynku

b) Wycinka zieleni i rekonstrukcja ogrodu

c) Budowa przyłączy gazowych i wodno-kanalizacyjnych

d) Budowa nowego budynku

e) Dokumentacja wystawy stałej

Data zawarcia umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 27.12.2016 r.

Daty zawarcia umów dotyczących udzielenie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne 22.02.2017 r.; 11.05.2018 r.; 13.02.2019 r. (w tym aneks nr 1 z dnia 20.02.2019 r.; aneks nr 2 z dnia 03.07.2019 r.; aneks nr 3 z dnia 26.11.2019 r.; aneks nr 4 z dnia 12.12.2019 r.)

f) Budowa i montaż wystawy stałej

Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 01.01.2020 r.

g) Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do wystawy stałej

h) Produkcja materiałów audiowizualnych wystawy stałej

i) Konstrukcja ścianek wystawienniczych oraz realizacja plansz wystawowych

Data zawarcia umowy o udzielenie dotacji: 22.10.2021 r.


Wydatki budowlane muzeów – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej:

a) Wykonanie odwodnienia budynku Muzeum

b) Realizacja wystawy stałej Muzeum w tym:

– produkcja materiałów audiowizualnych wystawy stałej
– wykonanie konstrukcji ścianek wystawienniczych
– realizacja plansz wystawowych oraz wykonanie i montaż gablot.


Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 12.04.2022 r.


Kwota dofinansowania w latach 2017-2022 na zadania pn. „Przebudowana, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej” i „Wydatki budowalne muzeów – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej”: 12 390 890,42 zł

Wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej w Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji):

a) Produkcja systemów identyfikacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum.

b) Przygotowanie nowej strony internetowej.


Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 7.09.2022 r.
Kwota dofinansowania: 100 000 zł


Produkcja filmu animowanego o Witoldzie Pileckim dla uczniów klas IV szkół podstawowych:

a) Prace produkcyjne związane z realizacją filmu animowanego (reżyseria, produkcja animacji, udźwiękowienie i kompozycja muzyki oraz nagranie aktorów dubbingujących, tłumaczenie).

b) Przygotowanie cyfrowych pakietów edukacyjnych.

Daty podpisania umów o udzielenie dotacji celowej: 7.09. 2022 r. i 20.03.2023 r.
Kwota dofinansowania w latach 2022 -2023: 357 400 zł


Całkowita wartość dofinansowania zadań w latach 2017-2023 ramach dotacji celowej

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 12 983 290,42

This site is registered on wpml.org as a development site.