Social media

kwerendy

Kwerendy w zbiorach muzeum

we wtorki, po ustaleniu telefonicznym z opiekunem zbiorów

Muzeum w ramach działalności statutowej udostępnia na miejscu swoje zbiory badaczom oraz wykonuje na zlecenie kwerendy polegające na wyszukiwaniu informacji, dokumentów czy muzealiów dotyczących określonej tematyki.
W celu uzyskania zgody na kwerendę, należy zwrócić się pisemnie do dyrektora muzeum pocztą elektroniczną (na adres: poczta@muzeumpileckich.pl) bądź tradycyjną. Wniosek powinien zawierać: dane personalne i adresowe wnioskodawcy oraz wskazanie przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Do celów badawczych muzeum udostępnia materiały w postaci odwzorowań cyfrowych bezpłatnie.

Opiekunowie zbiorów

Zdjęcie Adam Lubczyński
Adam Lubczyński

historyk, edukator, opiekun zbiorów

Zdjęcie Katarzyna Lubczyńska
Katarzyna Lubczyńska

historyczka, edukatorka

This site is registered on wpml.org as a development site.