Social media

Wydarzenie Historyczne Roku 2022

„Wydarzenie Historyczne Roku” to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. W 16. edycji tego konkursu Otwarcie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zwyciężyło w kategorii Wydarzenie.

Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022

„Oskar wśród muzeów” czyli 43. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022. Muzeum – Dom Rodziny Pileckich otrzymało nagrodę specjalną. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest od lat najważniejszą formą uznania najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami. Sybilla to też propagowanie najlepszych wzorów działalności muzealnej oraz nieocenione źródło wiedzy o historii oraz kierunkach rozwoju polskiego muzealnictwa.

Nagroda Przeszłość / Przyszłość

Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość to inicjatywa mająca na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i upublicznienie najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pomimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej zwyciężyło w kategorii „Innowacyjne formy edukacji historycznej”.

Nagrody BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich

Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku oraz edukację historyczno-patriotyczną. Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej otrzymało Srebrny Bohateron głosowania Kapituły oraz Złoty Bohateron Publiczności. Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy jakie oddali Państwo na Muzeum!

Nominacje

Nagroda roku SARP edycja 2021

Muzeum to nie tylko miejsce szerzenia wiedzy historycznej czy ludzie. Wszystkie projekty nie odbyłyby się gdyby nie przestrzeń w jakiej dziś stoi wystawa lub odbywają się warsztaty. Dom wybudowany przez Konstantego Ostrowskiego (ojca Marii Pileckiej) w 1900 roku po ponad 100 latach musiał przejść gruntowny remont, abyśmy dziś mogli go wykorzystywać jako przestrzeń wystawiennicza.

Projekt muzeum pracowni BDR ARCHITEKCI, autorstwa: arch. arch. Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, Michał Rogowski przy współpracy autorskiej: Exexe Studio Architektoniczne arch. arch. Jakub Pstraś, Ligia Krajewska, architektury krajobrazu: La.Wa Architektura Krajobrazu Łukasz Kowalski została nominowana do nagrody roku SARP edycja 2021 za najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany do końca 2020 r. w Polsce. Wykonawcami projektu zostali: ZKM-ASIS.

Projekt Roku 22/23

Projekt wystawy stałej w Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej autorstwa IZERT Studio został nominowany w kategorii projekt dla instytucji publicznych.

Wystawa została zaprojektowana jako narzędzie edukacyjne i informacyjne na potrzeby podstawowej działalności muzeum oraz aktywnej działalności edukacyjnej. Ekspozycja prezentuje losy rodziny Pileckich w szerokim kontekście historycznym i społecznym przy wykorzystaniu nowoczesnych form wystawienniczych, multimediów i instalacji. Treść scenariusza wystawy została zaprezentowana w sposób odpowiadający specyfice pracy w muzeum, oprowadzaniu dużych grup i prowadzeniu zajęć warsztatowych. W ramach projektu powstała również identyfikacja graficzna Muzeum i oznaczenia przestrzenne obiektu.

Projekt wystawy powstawał przez blisko dwa lata, w dużej części w pandemii. Na potrzeby opracowania architektury wystawy powstały modele VR oraz prototypy elementów wystawienniczych w skali 1:1. Projekt zakładał prezentację bardzo obszernej treści w sposób przystępny i przejrzysty. Żeby osiągnąć ten efekt w projekcie została zastosowana złożona kategoryzacja treści nie tylko poprzez zróżnicowane style typograficzne, ale również poprzez zastosowane materiały i kolor. Dzięki tym rozwiązaniom wystawę można przyswajać na różnych poziomach od ogólnej wiedzy o Pileckich po szczegóły kontekstowe takie jak np. przekrój społeczny Ostrowi Mazowieckiej w międzywojniu.

Krawieckie opowieści
14 maja, 2024
Krawieckie Opowieści – finał

Za nami ostatnie zajęcia z cyklu Krawieckie Opowieści. Alicja, Gabriela i Natalia – dziewczyny, które przez ostatnie cztery miesiące dzielnie […]

Zobacz więcej
Święto Rotmistrza
4 maja, 2024
Pokazy VR – Wirtualny Teatr Historii

Serdecznie zapraszamy na Wirtualny Teatr Historii – Niezwykła podróż w czasie z okularami VR. VR to rzeczywistość wirtualna – trójwymiarowy […]

Zobacz więcej
Kalendarium
1 maja, 2024
MAJ 2024 Kalendarium wydarzeń Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym kalendarium wydarzeń zaplanowanych na MAJ 2024.

Zobacz więcej
This site is registered on wpml.org as a development site.