Social media

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 1. 1. Zakup samochodu dostawczo – osobowego

 

 1. Data udzielenia dofinansowania na zakup IV kwartał 2017 r.
  Kwota dofinansowania: 100 000 zł

 

 

 1. 2. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej:

 

 1. a. Dodatkowe prace budowlano – montażowe związane z przebudową budynku
  b. Wycinka zieleni i rekonstrukcja ogrodu
  c. Budowa przyłączy gazowych i wodno-kanalizacyjnych
  d. Budowa nowego budynku
  e. Dokumentacja wystawy stałej

 

 1. Data zawarcia umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 27.12.2016
  Daty zawarcia umów dotyczących udzielenie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne 22.02.2017 r.; 11.05.2018 r.; 13.02.2019 r. (w tym aneks nr 1 z dnia 20.02.2019 r.; aneks nr 2 z dnia 03.07.2019 r.; aneks nr 3 z dnia 26.11.2019 r.; aneks nr 4 z dnia 12.12.2019 r.)
 2. f. Budowa i montaż wystawy stałej
 3. Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 01.01.2020 r.
 4. g. Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do wystawy stałej
  h. Produkcja materiałów audiowizualnych wystawy stałej
  i. Konstrukcja ścianek wystawienniczych oraz realizacja plansz wystawowych
 5. Data zawarcia umowy o udzielenie dotacji: 22.10.2021 r.

 

3. Wydatki budowlane muzeów – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej:

 

a. Wykonanie odwodnienia budynku Muzeum
b. Realizacja wystawy stałej Muzeum w tym:
– produkcja materiałów audiowizualnych wystawy stałej
– wykonanie konstrukcji ścianek wystawienniczych
– realizacja plansz wystawowych oraz wykonanie i montaż gablot.

 

Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 12.04.2022 r.

Kwota dofinansowania w latach 2017-2022 na zadania pn. „Przebudowana, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej” i „Wydatki budowalne muzeów – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej”: 12 390 890,42 zł

 

4. Wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji):

 

a. Produkcja systemów identyfikacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum.
b. Przygotowanie nowej strony internetowej.

 

Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 7.09.2022 r.
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

 

5. Produkcja filmu animowanego o Witoldzie Pileckim dla uczniów klas IV szkół podstawowych:

 

a. Prace produkcyjne związane z realizacją filmu animowanego (reżyseria, produkcja animacji, udźwiękowienie i kompozycja muzyki oraz nagranie aktorów dubbingujących, tłumaczenie.
b. Przygotowanie cyfrowych pakietów edukacyjnych.

 

Daty podpisania umów o udzielenie dotacji celowej: 7.09. 2022 r. i 20.03.2023 r.
Kwota dofinansowania w latach 2022 -2023: 357 400 zł

 

 

 

Całkowita wartość dofinansowania zadań w latach 2017-2023 ramach dotacji celowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 12 983 290,42 zł

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 1. 1. Zakup samochodu dostawczo – osobowego
 1. Data udzielenia dofinansowania na zakup IV kwartał 2017 r.
  Kwota dofinansowania: 100 000 zł
 1. 2. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej:
 1. a. Dodatkowe prace budowlano – montażowe związane z przebudową budynku
  b. Wycinka zieleni i rekonstrukcja ogrodu
  c. Budowa przyłączy gazowych i wodno-kanalizacyjnych
  d. Budowa nowego budynku
  e. Dokumentacja wystawy stałej
 1. Data zawarcia umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 27.12.2016
  Daty zawarcia umów dotyczących udzielenie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne 22.02.2017 r.; 11.05.2018 r.; 13.02.2019 r. (w tym aneks nr 1 z dnia 20.02.2019 r.; aneks nr 2 z dnia 03.07.2019 r.; aneks nr 3 z dnia 26.11.2019 r.; aneks nr 4 z dnia 12.12.2019 r.)
 2. f. Budowa i montaż wystawy stałej
 3. Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 01.01.2020 r.
 4. g. Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do wystawy stałej
  h. Produkcja materiałów audiowizualnych wystawy stałej
  i. Konstrukcja ścianek wystawienniczych oraz realizacja plansz wystawowych
 5. Data zawarcia umowy o udzielenie dotacji: 22.10.2021 r.

3. Wydatki budowlane muzeów – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej:

a. Wykonanie odwodnienia budynku Muzeum
b. Realizacja wystawy stałej Muzeum w tym:
– produkcja materiałów audiowizualnych wystawy stałej
– wykonanie konstrukcji ścianek wystawienniczych
– realizacja plansz wystawowych oraz wykonanie i montaż gablot.

Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 12.04.2022 r.

Kwota dofinansowania w latach 2017-2022 na zadania pn. „Przebudowana, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej” i „Wydatki budowalne muzeów – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej”: 12 390 890,42 zł

4. Wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji):

a. Produkcja systemów identyfikacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum.
b. Przygotowanie nowej strony internetowej.

Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 7.09.2022 r.
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

5. Produkcja filmu animowanego o Witoldzie Pileckim dla uczniów klas IV szkół podstawowych:

a. Prace produkcyjne związane z realizacją filmu animowanego (reżyseria, produkcja animacji, udźwiękowienie i kompozycja muzyki oraz nagranie aktorów dubbingujących, tłumaczenie.
b. Przygotowanie cyfrowych pakietów edukacyjnych.

Daty podpisania umów o udzielenie dotacji celowej: 7.09. 2022 r. i 20.03.2023 r.
Kwota dofinansowania w latach 2022 -2023: 357 400 zł

Całkowita wartość dofinansowania zadań w latach 2017-2023 ramach dotacji celowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 12 983 290,42 zł

This site is registered on wpml.org as a development site.