A A+ A++

Social media

Leyba Abrahamowicz, syn Staro Zakonnego Srola, Kupca w Ostrowi zamieszkałego i Beyli Gdalowny, urodził się w Domu Naiętym u Mortki Wulfowicza, pod Numerem Dwudziestym trzecim. Dziecię okazano w przytomnościMortki Wufowicza Kupca i Ankla Faybowicza Piekarza, obydwoch w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1809, poz. 82; Karolina Abramowicz [w rejestrze Abramczyk], córka Marcina i Maryanny Sałatowny Gospodarzy rolnych, Stok Dom nr 10. KUO 1821II, poz. 31; Maier [w rejestrze Majer] Abrahamowicz, syn Starozakonnego Abrahama Mośkowicza erwin 26 l. Garbarza z Domu nr

170 w Ostrowi i Liby Aaronowny 20 l. Świadkowie: Mendel Leybowicz Nisman 64 l. i Jankiel Litmanowicz Talmuder 53 l., Wyrobnicy z Ostrowi. KUO 1824, poz. 165; Litman Abrahamowicz Grudka rok umarł w Domu nr 100 w Ostrowi, syn Abrahama i Chawy wolfowny Dawidowiczow Grudków Wyrobników. Poświadczyli: Starozakonni Jankiel LitmanowiczTalmuder 53 l. i Peysia Izraelowicz Talmuder 33 l., Wyrobnicy z Ostrowi nie krewni bliscy Sąsiedzi. KZO 1824, poz. 104; Jankiel Abrahamowicz Peceniak 3 l. umarł w Domu nr 99 w Ostrowi, syn Abrahama Maiorowicza Peceniak i Ryfki Berkowny Wyrobników. Poświadczyli: Starozakonni Leyzor Szaiowicz Szyszan Wyronik 52 l. i Mośk Mordkowicz Salzberg Szynkarz 55 l., z Ostrowi nie krewni bliscy Sąsiedzi. KZO 1824, poz. 142; Jośk Abrahamowicz Byrsztyn, syn Starozakonnego Abrahama Jośkowicza Byrsztyna lat dwadzieścia cztery Maystra Kunsztu Krawieckiego w Mieście Ostrowi w Domu pod Numerem dwudziestym szóstym zamieszkałego i Basi Abrahamówny lat dwadzieścia cztery. Dziecię okazano w przytomności Jankiela Lilmanowicza Talmuder lat pięćdziesiąt trzy i Peysi Jankielowicza Talmuder lat trzydzieści dwa Wyrobników w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1825, poz. 73; Sender Abrahamowicz Kokc Kawaler starozakonny lat dwadzieścia ieden iak dowodzi akt znania w Summaryuszu pod Numerem sto edenaście, Garbarz syn Abrahama i Etki, w Mieście Ostrowi urodzony i tu zamieszkały, także Basia Gdalowna panna lat dwadzieścia ieden iak udowadnia akt znania pod Numerem sto dwanaście, córka Gdali i Sory małżonków Eyzykowiczow nieżyiących iak udowadnia tenże akt znania pełnoletnia w Mieście Śniadowie Obwodzie Łomżyńskim urodzona, a teraz w Mieście Ostrowi zamieszkała z Służby utrzymuiąca się, są z sobą połączeni węzłem małżeństwa. Zawarte w przytomności Starozakonnych Beniamina Szeymowicz Kacew Rzeźnika lat pięćdziesiąt, Chaima Szeymowicza Kacew Rzeźnika lat trzydzieści pięć, Moska Leybowicza Grynszpan Wyrobnika lat trzydzieści trzy i Peysi Jankielowicza Talmuder lat trzydzieści trzy w Mieście Ostrowi zamieszkałych nie krewnych. KMO 1825, poz. 29; Mortek Abrahamowicz Kokc Kawaler Starozakonny lat dwadzieścia iak udowadnia akt znania w Summaryuszu pod Numerem sto trzynastym, syn Starozakonnych Abrahama i Etki małżonków Mośkowiczow Kokow w Mieście Ostrowi wraz z temiż zamieszkały Kramarz, także Freyda Szlamowna Modrykamień panna lat piętnaście iak dowodzi wyciąg z akt pod Numerem sto czternastym, córka Szlamy i Chai z Jankielow małżonków Modrykamień w Mieście Ostrowi wraz z temiż zamieszkała, są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Zawarte w przytomności Beniamina Szeymowicza Kacew rzeźnika lat pięćdziesiąt, Moska Leybowicza Grynszpan lat trzydzieści dwa Kramarza, Leybki Moskowicza Jerychon [podpis Jerycho] wyrobnika lat dwadzieścia cztery i Peysi

Jankielowicza Talmuder wyrobnika lat trzydzieści trzy liczących w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KMO 1825, poz. 30; Sender Abramowicz/Abrahamowicz Kake Kawaler, syn Abrahama i Etki, Garbarz z Miasta Ostrowi. Basia Gdalowna panna21 l., córka niezyiących Gdala i Sory małzonków Eyzykowiczow z Miasta Ostrowi. KzapO 1825, poz. 63, 64; Mortek Abrahamowicz Kuke 20 l., syn Abrahama i Etki małzonków Mośkowiczów Kuke, z Miasta Ostrowi Kramarz. Freyda Szlomowna Modrykamień panna 15 l., córka Szlomy i Chai Jankielowny Modrykamień z Miasta Ostrowi. KzapO 1825, poz. 65, 67; nazwisko utworzone od hebr. im. Abraham ‘ojciec wielu narodów’ (za: SEM cz. 2., s. 1) formantem -owicz.

Forma żeńska: Chana z Leybowiczów Abramowiczowa 54 l., żona Szay wyrobnika, Sielc Dom nr 4. KZO 1821II, poz. 29; Chaia Abrahamowna 24 l. umarła w Domu nr 30 w Ostrowi, żona Leyby Manelowicza Goldberg Szynkara, córka Abrahama i Feygi małżonków Fiegierów Wyrobników. Poświadczyli: Starozakonni Jośk Jankielowicz Bittman 65 l. i Mośk Osiorowicz Salzberg 53 l., Wyrobnicy z Ostrowi nie krewni bliscy Sąsiedzi. KZO 1824, poz. 101.

This site is registered on wpml.org as a development site.