A A+ A++

Social media

Szymon Abramczyk, KUO, 1603, poz. 43; Mateusz Abramczyk, syn Jozefa, rolnika Włościanina w Stoku zamieszkałego i Maryanny z Michalikow. Dziecię okazano w przytomności Balcera Michalika, rolnika Włościanina tudzież Walętego Gałązki także rolnika Włościanina. KUO 1808, poz. 26; Antoni Abramczyk, tydzień ieden żyiący, syn Jozefa, rolnika we wsi Stoku zamieszkałego i Maryany z Michalików, umarł w domu Rodziców pod Numerem dziesiatym, co poświadczają Walenty Gałązka i Jakob Zadroga, obydwa Gospodarze rolni we wsi Stoku zamieszkali. KZO 1811, poz. 15; Maryanna Kowalowa Abramczyk, żona Macieja służącego za parobka w Komorowie we Dworze, córka niegdy Krysztofa Kowala, matki niewiadomego imienia, umarła w domu dworskim pod numerem 7, co poświadczają Bartłomiey Rostek i Marcin Abramczyk szwagier nieboszczki, obydwa gospodarze rolni stanu wieyskiego. KZO 1812, poz. 86; Wawrzeniec Abramczyk, syn Jozefa rolnika i Maryanny z Michalikow w Stoku zamieszkałych, umarł w domu rodzicow pod numerem 3, co poświadczają Jakub Zadroga i Walęty Gałązka, obydwa gospodarze rolni w Stoku zamieszkali. KZO 1813, poz. 136; Maryanny z Bednarczykow Abramczyk 48 l., córka nieżyiacych Mikołaia i Prazydy Michalikow, żona Jozefa gospodarza rolnego, Stok Dom nr 13. KZO 1819I, poz. 76; Dominik Abramczyk Kawaler lat czterdzieści sześć iak dowodzi metryka pod Numerem czterdzieści siedem, syn Tomasza i Heleny małżonków nieżyiących iak dowodzą wyciągi akt pod Numerem sto czterdzieści osiem i sto czterdzieści dziewięć, Gospodarz rolny Stanu Wieyskiego w Wsi Stoku zamieszkały, także Maryanna Szydłowska [w rejestrze Szydlikówna] panna lat dwadzieścia ieden iak dowodzi metryka z Ksiąg Kościoła Porembskiego pod Numerem sto pięćdziesiąt, córka Łukasza nieżyiącego iak dowodzi sepultura z Ksiąg Kościoła Porembskiego pod Numerem sto pięćdziesiąt ieden i Józefy z Kalinowskich asystencyi stawaiącey małżonków Szydłowskich w Wsi Stoku wraz z matką zamieszkała Stanu Wieyskiego, są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Zawarte w

przytomności Józefa Krawczyka lat trzydzieści trzy, Tomasza Michalika lat czterdzieści pięć, Ludwika Gałązki lat dwadzieścia dziewięć i Łukasza Michalika lat dwadzieścia trzy Gospodarzy rolnych Stanu Wieyskiego w Wsi Stoku zamieszkałych. KMO 1825, poz. 38; Dominik Abramczyk 26 l. Kawaler, syn nieżyiących Tomasza i Heleny, Gospodarz rolny Stanu Wieyskiego ze Stoka. Maryanna Szydłowska panna 21 l., córka nieżyiącego Łukasza i Józefy z Kalinowskich małżonków Szydłowskich ze Stoka. KzapO 1825, poz. 81, 83; Jan Abramczyk, syn Uczciwego Marcina Abramczyka, Gospodarza rolnego, lat Dwadzieścia Ośm maiącego, w Wsi Stoku pod Numerem Dziewiątym zamieszkały i Maryanny Sałatowny lat Trzydziesci maiącey. Dziecię okazano w przytomności Urodzonego Stanisława Ogonowskiego Leśnika, lat Pięćdziesiąt Siedm, i Ludwika Gałązki Gospodarza Rolnego lat Trzydzieści Trzy maiących obudwoch w Wsi Stoku zamieszkałych. KUO 1827, poz. 94; Maciey Abramczyk, umarł Uczciwy, Wyrobnik l. 55, w Sielcu pod Numerem 2, Syn Grzegorza i Katarzyny Abramczykow Wyrobnikow z Sielca, owdowiała żona Tekla z Czyżow. Poświadczyli Uczciwi: Marcin Abramczyk Wyrobnik l.60 i Kazimierz Szpinek Gospodarz l.33 obadwa z Sielc, KZO 1827, poz. 93; Abram Moszek Abramczyk vel Bursztyniarz kawaler, urodzony w 1900 r. w Ostrowi i tu zamieszkały, syn Hersza i Rywki z Czerwonogórów, stałych mieszkańców Ostrowi, także Dyna Wasercuk panna, urodzona w 1906 r. w Ostrowi i tu zamieszkała, córka Szamaja i Nojmy z Goldbergów stałych mieszkańców Ostrowi, umowa przedślubna przed Tomaszem Miszewskim notarjuszem w Warszawie n 889 z 11.02.1928. KMOb 1928, poz. 29; Marcin Abramczyk, Wdowiec Gospodarz rolny w Stoku zamieszkały i urodzony 29 l., syn Jozefa i Maryanny z Michalików oraz Katarzyna Zubrowska Panna 18 l., córka Tomasza i Rozalij z Rakowskich z Grabownicy. KMO 1830, poz. 21; Jozef Abramczyk, Wdowiec Wyrobnik z Stoku, syn niewiadomych rodziców. KZO 1830, poz. 18; Marcin Abramczyk, Wyrobnik z Sielc, syn niewiadomych Rodzicow, owdowiała żona Dorota z Swiderkow. Świadkowie: Szymon Swiderek Sołtys i Grzegorz Zaiackowski, z Sielc. KZO 1831, poz. 4; Antoni Abramczyk, syn Marcina Gospodarza rolnego i Katarzyny z Zubrowskich, z Stoku. KUO 1832, poz. 8; Teofila Abramczyk, córka Marcina Abramczyka, wyrobnika w Grabownicy i Katarzyny z Żubrowskich. KUO, 1842, poz. 151; Helena Abramczyk, córka Karoliny Abramczykówny bezżenney urodzona w Ugniewie. KUO, 1844, poz. 143; Małgorzata Abramczyk, córka Marcina Abramczyka, wyrobnika w Grabownicy i Katarzyny z Żubrowskich. KUO, 1845, poz. 115; Sról

Chajm Abramczyk, syn Majera Mortka Jankielowicza Abramczyka wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Pesi Ley Gdalowney. KUOb 1850, poz. 7; Błażey Abramczyk, syn Marcina Włoscianina Czynszowego i Katarzyny z Zubrowskich, z Grabownicy. KUO 1834, poz. 19; …zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnym Mortką Herszkiem Jankelowiczem Abramczyk wdowcem lat 22 urodzonym we wsi Nowa Wieś w powiecie Pułtuskim z Jankla Abramowicza i Liby Abramowny w Ostrowi, z handlu Zboża utrzymuiącym się a Pesią Leią Gdalowną Piątnicą panną lat 18 urodzoną w Ostrowi z Gdali Srulowicza i Chai Berkowny przy matce zamieszkałą. KMOb 1846, poz. 4; Tauba Mortkowna Abramczyk lat 2, córka Herszka Jankelowicza wdowca z wyrobku utrzymuiącego się w Ostrowi. KZOb 1846, poz. 49; Sora Ryfka Abramczyk córka Starozakonnego Maiera Mortki wyrobnika w Ostrowi i Pejsi Lei Gdalówny. KUOb 1847, poz. 45; Sora Ryfka Majorówna Abramczyk żyła miesiąc 1, córka Starozakonnych Majera Mortki Jankelowicza i Pesi Lei Gdalówny z wyrobku utrzymuiących się w Ostrowi. KZOb 1847, poz. 56; Maciej Abramczyk tygodni 3 maiący syn bez żenney Rozalii, urodzony w Ostrowi. KZO 1848, poz. 20; Maciey Abramczyk syn bezżenney Rozalij w Ostrowi zamięszkałey. KUO 1848, poz. 32; Stanisław Abramczyk syn Marcina, Wyrobnika w Grabownicy i Katarzyny z Żubrowskich. KUO 1848, poz. 27; Małgorzata Abramczyk lat 4 córka Marcina wyrobnika w Grabownicy i Katarzyny. KZO 1849, poz. 80; Jakob Abramczyk syn Salomei Abramczykowney lat 35 liczącey ze Stoku. KUO 1850, poz. 135; Teofila Abramczyk córka Marcina wyrobnika w Grabownicy i Katarzyny z Zubrowskich. KUO 1850, poz. 211; …zawarte zostało religijne Małżeństwo pomiędzy Antoniem Abramczykiem młodzianem w Grabownicy zamieszkałym, a urodzonym w Stoku z Marcina i Katarzyny z Zubrowskich wyrobnikow, lat 20 liczącym a Maryanną Michalikowną panną córką Mateusza i Maryanny z Brzostkow lat 36 mającą, w Grabownicy zamieszkałą. KMO 1852, poz. 11; …zawarte zostało religijne Małżeństwo pomiędzy Franciszkiem Abramczykiem kawalerem parobkiem w Stoku służącym, synem Marcina i Maryanny z Sałatow, lat 30 kończoncym a Maryanną Witosławską panną córką Walentego i Teresy z Suchodolskich lat 22 liczącą, w Dobrzeńcu urodzoną, a w Stoku służącą. KMO 1852, poz. 34; Marcyanna Abramczyk córka Marcina wyrobnika w Grabownicy i Katarzyny z Zubrowskich. KUO 1853, poz. 160; Abram Mosiek Abramczyk, syn Majera Jankielowicza Abramczyka, wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Pesi Gdalowny. KUOb, 1854, poz. 69; Dominik

Abramczyk żebrak lat 56 mający syn Tomasza i Heleny a mąż Maryanny z Kowalskich, w Stoku zamieszkały. KZO 1855, poz. 266; Maryanna Abramczyk 52 l., zmarła wdowa po Rochu, żebraczka, urodzona w Porębie, Stok. KZO 1856, poz. 70; Stanisław Abramczyk, syn Salomei Abramczykówny niezamężney, Stok. KUO 1859, poz. 54; Berek Hacek, syn Mortka Majera Jankielowicza Abramczyk wyrobnika i Basi Gdalowney, Ostrów. KUOb 1860, poz. 108; Liba Abramówna Jankielowa Abramczyk wdowa wyrobnica 66 l., zmarła matka Ićka Moszka, Tauby, Mortka, Chiela i Chaji wyrobników, Ostrów. KZOb 1860, poz. 41; Berek Chackiel Majerowicz Abramczyk 6 miesięcy, zmarły syn Majera i Pesi małżonków Abramczyk wyrobników, Ostrów. KZOb 1861, poz. 11; Chaja Liba Chielowna Abramczyk rok do Doktóra z wsi Poremby będąc przywieziona, zmarła córka Chiela Jankielowicza i Mirli Chaimowny małżonków Abramczyk wyrobników z Poremby, Ostrów. KZOb 1862, poz. 86; Herszek Iciek, syn Mortka Mejera Jankielowicza Abramczyk handlarza i Pesi Gdalowny, urodzony w 1863 r., Ostrów. KUOb 1865, poz. 119; Bejla Liba, córka Mortka Mejera Jankielowicza Abramczyk handlarza i Pesi Gdalowny, urodzony w 1864 r., Ostrów. KUOb 1865, poz. 120; Srul Chaim Abramczyk kawaler 18 l., syn Majera Mortki Jankielowicza i Pesi Lei Gdalownej małżonków Abramczyk wyrobników z Ostrowi, także Itoja Chaja Boruchowna Jarząbek panna 19 l., córka Borucha Jankielowicza i Maryem Ajzykowny małżonków Jarząbek z Ostrowi. KMOb 1868, poz. 5; Lejba Gdal Abramczyk syn Srula Chaima Majerowicza vel Bursztyniarza wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i Ity Chai Boruchowny. KUOb 1869, poz. 25; Jankiel Mejer, syn Srula Chaima Mejerowicza Abramczyka vel Bursztyniarza wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i Ity Chai Boruchowny. KUOb 1870, poz. 102; Szaja Juda, syn Srula Chaima Mejerowicza Abramczyka vel Bursztyniarza wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i Ity Chai Boruchowny. KUOb 1873, poz. 8; Chaim Jankiel Abramczik 15 l., zmarły syn Chila Jankiełowicza i Myrli małżonków Abramczik, stały mieszkaniec wsi i gminy Poręba, Ostrów. KZOb 1877, poz. 22; Abram Chaim Abramczyk kawaler 18 l., urodzony w os. Brok, zamieszkały w m. Ostrów przy rodzinie, syn zmarłego Moszka G/Hersza Jankiełowicza i żyjącej Chany Wolfowny małżonków Abramczyk, także Ryza Bytman panna 22 l., urodzona i zamieszkała w m. Ostrów przy rodzicach, córka Arji Oserowicza i Ruchli małżonków Bytman, KMOb 1878, poz 10; Fajwel Ber, syn Abrama Moszka Mejerowicza Abramczyk on że Burszyniarz robotnika i Raszki Fajwelówny, urodzony w 1878 r., Ostrów. KUOb 1878, poz. 31; Dawid, syn Abrama Moszka Mejerowicza

Abramczyk on że Burszyniarz robotnika i Raszki Fajwelówny, urodzony w 1875 r., Ostrów. KUOb 1878, poz.32; Juszek Oszer Abramczyk lat 47 mający syn Abrama Chaima i Rojzy z Bytmanow uarł na zapalenie nerek. KZOb 1921, poz. 122; Abram Chaim Abramczyk 75 l., zmarły syn Moszka Hersza, Ostrów. KZOb 1930, poz. 42; nazwisko utworzone od hebr. Abram ‘mój ojciec jest wzniosły’ (za: SEM cz. 2., s. 1) formantem –czyk.

Forma żeńska: Rozalia Abramczykowna, córka Marcina lat dwadzieścia ośm Gospodarza Stanu Wieyskiego w Wsi Stoku wDomu pod Numerem dziesiątym zamieszkałego i Maryanny Sałatowny lat trzydzieści. Dziecię okazano w przytomności Ludwika Gałązki lat trzydzieści dwa i Łukasza Michalika lat dwadzieścia ośm Gospodarzy rolnych niekrewnych włościanów w Wsi Stoku zamieszkałych. KUO 1825, poz. 132; Maryanna Abramczykowna, córka Marcina Abramczyka 30 l. Gospodarza rolnego z Domu nr 10 w Stoku i Maryanny z Sałatow 30 l. Świadkowie: Antoni Puchalski 39 l. Kommisarz Dobr Komorowo i Ludwik Gałązka 36 l. Gospodarz rolny, oboje z Stoku. KUO 1829, poz. 97; Maryanna Abramczyk, córka Rocha Wyrobnika z Stoku i Maryanny z Szydłowskich. KUO 1830, poz. 13; Maryanna Abramczykowna, córka Rocha Wyrobnika i Maryanny z Szydłowskich, z Stoku. KZO 1830, poz. 19; Maryanna Abramczykowa, córka Jozefa i Maryanny z Sałatow z Stoku, owdowiały mąż Marcin Abramczyk Gospodarz rolny z Stoku. KZO 1830, poz. 53; Maryanna Abramczykowna, córka Marcina Gospodarza rolnego i Maryanny z Sałatow, z Stoku. KZO 1830, poz. 101; Weronika Abramczyk, córka Marcina Abramczyka lat trzydzieści sześć gospodarza rolnego w Grabownicy zamieszkałego i jego małżonki Katarzyny z Żubrowskich, lat dwadzieścia cztery mającey. Dziecię urodzone w tej że wsi okazano w obecności Hylarego Skrzecza lat czterdzieści, tudziesz Tomasza Szydlika lat trzydzieści sześć mających gospodarzy rolnych w Grabownicy zamieszkałych. KUO 1836, poz. 54; Marcyanna Abramczyk, córka Marcina Abramczyka rolnika lat 40 maiącego i jego małżonki Katarzyny z Zabrowskich lat 30 maiącey. Dziecię urodzone w Grabownicy okazano w przytomności Jakuba Zadrożnego i Marcina Rakowskiego rolników w Grabownicy. KUO, 1838, poz. 94; Tekla Abramczykowa, córka Fabiana i Maryanny urodzona w Sulencinie a w Komorowie przy córce zamieszkała. KZO, 1843, poz. 74; Teressa Abramczykowa lat 90 mająca wdowa zona Marcina, a córka rodzicow niewiadomo, urodzona w Sielcu. KZO 1850, poz. 123.

This site is registered on wpml.org as a development site.