A A+ A++

Social media

Jozef Alexandrowicz, syn Joachyma wyrobnika i Barbary z Dąbrowskich, w Ostrowi urodzony umarł w Domu pod numerem Sto czterdziestym piątym przy Ulicy Wileńskiey, co poświadczają Marcin Olszewski Mayster Kunsztu Rymarskiego tudzież Antoni Dąbrowski rolnik, obydwa Stanu Mieyskiego sąsiedzi. KZO 1809, poz. 61; Dawid Szmul Alexandrowicz 2 l. i 3 miesiące umarł w Domu nr 90 w Ostrowi, syn Alexandra JośkowiczaBecker i Hynde Jośkowny małżonków Bekerów z wyrobku utrzymuiących się. Poświadczyli: Starozakonni Herszk Jakubowicz Turczyn 68 l. i Mendel Leybowicz Bengielsdorf 80 l., Wyrobnicy z Ostrowi, nie kreni bliscy Sąsiedzi. KZO 1824, poz. 64; Antoni Alexandrowicz, syn Agaty Alexandrowicz wdowy, oyca niwiadomego, wyrobnicy w Ostrowi zamieszkałey. KZO 1835, poz. 106; Anna Aleksandrowicz, córka Agaty Alexandrowicz panny lat czterydzieści maiącey urodzona w Ostrowi. Dziecię okazała Agnieszka Dzurzanowska lat sześćdziesiąt maiąca akuszerka w Ostrowi zamieszkała w obecności Karola Otter lat dwadzieścia siedem i Bernarda Kańkos lat pięćdziesiąt gospodarzy rolnych w Ostrowi zamieszkałych. KUO, 1837, poz. 14; Karol Alexandrowicz, obywatel były burmistrz miasta Ostrowi urodzony w Warszawie a w Ostrowi na własnym majątku zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Maryannę. KZO, 1843, poz. 54; nazwisko utworzone od grec. im. Aleksander (za: SEM cz. 2., s. 6-7) formantem -owicz.

Forma żeńska: Tekla Alexandrowiczowa Wdowa lat 75 maiąca, w pierwszego Slubu Bielińska, córka Jana i Maryanny Małkińskich, urodzona w Broku, a w Ostrowi zamięszkała. KZO 1847, poz. 189.

This site is registered on wpml.org as a development site.