A A+ A++

Social media

Woyciech Alexiewicz, umarł Dziad Szpitalny tu w Mieście Ostrowi zamieszkały, lat siedmdziesiąt cztery liczący, Syn niewiadomych Rodziców, zostawiwszy po sobie owdowiałą Żonę Jadwigę z Popławskich. Poświadczyli Grzegorz Rogowski, Dziad Szpitalny, lat pięćdziesiąt, i Maciey Lawendowski, Wyrobnik, lat pięćdziesiąt trzy liczący, obadway w Miescie Ostrowi mieszkaiący… którzy nie są krewni zmarłego. KZO 1826, poz. 83; nazwisko utworzone od im. Aleksy, pochodzenia grec. od Aléksion, skrócenie od im. złożonych typu Aléksandros’ (za: NP 1, s. 3) formantem -ewicz.

This site is registered on wpml.org as a development site.