A A+ A++

Social media

 Jan Apaleński, syn Sławetnego Kazimierza Apaleńskiego Szynkarza lat Trzydzieści Siedm maiącego, w Wsi Komorowie pod Numerem Drugim zamieszkały i Zofij z Jakubowskich lat Trzydzieści maiącey. Dziecię

okazano w przytomności Juliana Wyszyńskiego Pisarza prowentowego lat Dwadzieścia Trzy, i Tomasza Zadrogi Gospodarza lat Trzydzieści Trzy maiących, obydwoch w Wsi Komorowie zamieszkałych. KUO 1827, poz. 86; Jan Apaleński, umarł Uczciwy, Tygodni Dziesięć maiący, w Komorowie pod Numerem 2, Syn Kazimierza i Zofij z Jakubowskich Apaleńskich Szynkarzy z Komorowa. Poświadczyli Uczciwi: Kazimierz Apaleński Szynkarz l.37 i Machał Sałata Wyrobnik l.41 obadwa z Komorowa, KZO 1827, poz.86; Jan Apaleński, syn Kazmierza Apaleńskiego 39 l. Szynkarza z Domu nr 2 w Komorowie i Zofij z Jakubowskich 35 l. Świadkowie: Jozef Kołakowski 30 l. Owczarz z Bagateli i Bartłomiej Jaroszewski 30 l. Owczarz z Komorowa. KUO 1828, poz. 114; Kazimierz Apaleński wyrobnik lat 60 liczący, mąż Maryanny z Malkow, w Ostrowi Cegielni zamięszkały. KZO 1850, poz. 63; nazwisko utworzone od lit. n. os. Apalaĩnis, Ãpalis i lit. ap. ãpalas, ãpalias, apalùs, apalaĩnas ‘okrągły, owalny’ (za: LNP, s. 35).

Forma żeńska: Petronella Apaleńska, umarła rok ieden żyiąca, Corka wyżey wspomnionego Bartłomieya i Katarzyny Małżonków Stalmaszykow z Ostrowi. Poświadczyli Bartłomiey lat trzydzieści osm, i Roch lat czterdzieści liczący, Obadway z Nazwiska Stalmaszyki rolnicy w Ostrowi zamieszkali… z których pierwszy iest Oycem zmarłey a drugi Stryiem. KZO 1826, poz.80; Katarzyna Anna Apalińska, córka Kazimierza, Młynarza w Komorowie i Maryanny z Małków. KUO 1846, poz. 146;

…zostało zawarte Religijne Małżeństwo między Marcinem Apaleńskim (w rejestrze końcowym: Apaliński) Młodzianem Kowalem w Somiance zamięszkałym, urodzonym w Orle z Kazimierza i niegdy Zofij z Jakubowskich Wyrobników, lat 24 maiącym, a Ewą Mieczkowską panną, córką Urodzonych Kazimierza i Salomej Rusickiey Wyrobników, lat 26 maiącą, w Laskach urodzoną, a w Somiance służącą. KMO 1846, poz. 16.

This site is registered on wpml.org as a development site.