A A+ A++

Social media

Alexander Baczewski Kawaler lat trzydzieści iak dowodzi metryka z Ksiąg Kościoła Słupskiego w Summaryuszu pod Numerem czterdziestym pierwszym, syn Piotra nieżyiącego iak dowodzi Sepultura z Ksiąg Kościoła Pułtuskiego pod Numerem czterdziestym drugim i Krystyny małżonków Stanu Mieyskiego Wyrobnik w Mieście Ostrowi wraz z matką zamieszkały, także Katarzyna Opolska panna lat dwadzieścia sześć iak dowodzi metryka pod Numerem czterdziestym trzecim, córka Woyciecha i Konegundy małżonków nieżyiących, iak dowodzą Sepultury pod Numerem czterdziestym czwartym i czterdziestym piątym Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkała, są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Zawarte w przytomności Felixa Offmana lat dwadzieścia siedm, Grzegorza Zienkiewicza [podpis Ziekiewicz] lat dwadzieścia sześć, Pawła Przastka lat trzydzieści i Antoniego Wołkowickiego lat czterdzieści Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkałych Gospodarzy rolnych nie krewnych. KMO 1824, poz. 15; Alexander Baczewski 30 l., syn niezyiącego Piotra i Krystyny Stanu Wieyskiego, Wyrobnik z Miasta Ostrowi. Katarzyna Opolska panna 26 l., córka nieżyiących Woyciecha i Konegundy Stanu Mieyskiego z Miasta Ostrowi. KzapO 1824, poz. 23, 30; Maryanna Baczewska, córka Alexandra 30 l. Gospodarza rolnego Stanu Mieyskiego z Domu nr 152 w Mieście Ostrowi i Katarzyny Opolskiey 28 l. Świadkowie: Tomasz Mikulski 40 l. i Marcin Serowiecki 30 l., Gospodarze rolni Stanu Mieyskiego z Ostrowi. KUO 1824, poz. 179; Maryanna Baczewska, córka Alexandra Baczewskiego 32 l. Gospodarza rolnego z Domu nr 204 w Ostrowi i Katarzyny z Opolskich 30 l. Świadkowie: Adam Kuczenski 49 l. Piwowara z Ostrowi i Andrzej Smolenski 34 l. Gancarz z Ostrowi. KUO 1828, poz. 10; Alexander Baczewski, Gospodarz rolny w Ostrowi zamieszkały, Wdowiec po niegdy Katarzynie z Opolskich, urodzony w Wsi Kościelney Stupsku, syn niegdy Piotra i Krystyny Małżonkow Baczewskich byłych Szynkarzy w Stupsku oraz Paulina Przastkowna Panna, córka Pawła i Jozefy z Zielowskich Gospodarzy z Ostrowi, przy Rodzicach zostająca. KMO 1832, poz. 48; Stanisław Baczewski, Młodzian Czeladnik Kowalski w Ostrowi zamieszkały, urodzony w Wsi Koscielney Unierzyszu, syn niegdy Stanisława i Ewy z Kamieńskich rolnikow z Unierzyszu oraz Anna Kozczanka alias Kozłowska Panna, córka niegdy Jana i żyiącey Katarzyny z Pawelskich Małzonkow Koskow alias Kozłowskich byłych Żołnierzy w Woysku Polskim Urodzoną w Miescie Stołecznym Warszawie, w Miescie Ostrowi przy Matce swey zostająca.KMO 1833, poz. 3; Marcin

Baczewski, syn Stanisława Baczewskiego lat trzydzieści mającego kowala w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Anny z Kosków lat dziewiętnaście mającey. Dziecię urodzone w tejże wsi okazano w obecności Pawła Sławkowskiego lat czterydzieści siedem, tudzież Barłomieja Stelmaszyk lat piędziesiąt gospodarzy rolnych w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1836, poz. 126; Władysław Baczewski, syn Stanisława Baczewskiego, kowala w Ostrowi lat 37 maiącego i jego małżonki Anny z Kopków. Świadkowie: Paweł Sławkowski i Walery Radomski. KUO, 1839, poz. 54; Józef Baczewski, syn Pauliny z Przasków Baczewskiej urodzony w Ostrowi. KUO, 1841, poz. 79; KZO, 1842, poz. 22; Franciszek Baczewski, syn Maryanny Baczewskiey bez żenney urodzony w Kalinowie. KZO, 1843, poz. 25; Mikołay Baczewski syn Alexandra, Wyrobnika w Ostrowi i Pauliny z Przastkow. KUO 1848, poz. 162; Kajetan Baczewski syn Alexandra wyrobnika w Ostrowi i Pauliny z Przastkow. KUO 1849, poz. 232; Mikołaj Baczewski miesiąc 1 mający syn Alexandra i Pauliny z Ostrowi. KZO 1849, poz. 3; Wincenty Baczewski dni 5 życia mający syn Stanisława gospodarza rolnego w Ostrowi i Anny z Kozkow. KZO 1850, poz. 42; Wincenty Baczewski syn Stanisława kowala w Ostrowi i Anny z Kozkow. KUO 1850, poz. 69; Alexander Baczewski wyrobnik lat 60 liczący urodzony w Słupsku a w Ostrowi zamieszkały, mąż Pauliny z Przastkow. KZO 1853, poz. 113; Józef Baczewski 50 l., zmarły szewca, urodzony w Mławie, Ostrów. KZO 1856, poz. 165; Marcin Baczewski młodzian, urodzony i na służbie zostający w Ostrowi, syn niegdy Stanisława i żyjącej Anny z Kósków gospodarzy, 22 l., także Paulina Żochowska, panna, urodzona we wsi Brulino Piski, córka niegdy Jana i Zuzanny z Morawskich, w tejże dziedzicznie zamieszkałych, służąca w Ostrowi, 32 l. KMO 1859, poz. 5; Marcin Baczewski, syn Marcina wyrobnika i Pauliny z Żochowskich, Ostrów. KUO 1862, poz. 183; nazwisko utworzone od n. msc. Bacze ciechan., gm. Opinogóra Górna; Maz. łomż., gm. Zambrów, gm. Łomża (za: NP 1, s. 13) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Baczewska, umarła rok ieden maiąca maiąca, Córka Kazimierza i Zofii z Jakuboskich Małżonków Apaleńskich Szynkarzy Trunków wWsi Komorowie mieszkaiących. Poświadczyli Jan Wilamowski, lat trzydzieści siedm, Szynkarz z Wsi Stoku i Tomasz Zadroga, lat trzydzieści sześć, rolnik z Wsi Komorowa. KZO 1826, poz. 80; Maryanna Baczewska, 6 miesięcy umarła w Domu nr 144 w Ostrowi, córka Alexandra Baczewskiego Gospodarza rolnego i Katarzyny z Opolskich z Ostrowi. Poświadczyli Tomasz Mikulski 40 l. Cieśla z Ostrowi i Paweł Przasnek 40 l. Gospodarz rolny z Ostrowi. KZO 1828, poz.72; Ewa Baczewska, córka Alexandra Baczewskiego 35 l. Gospodarza rolnego z Domu nr 152 w

Ostrowi i Katarzyny z Opulskich 30 l. Świadkowie: Andrzej Smolenski 33 l. Gancarz z Ostrowi i Paweł Przasnek 36 l. Gospodarz rolny z Ostrowi. KUO 1829, poz. 88; Ewa Baczewska, Wdowa z Ostrowi, córka niewiadomych rodziców. KZO 1831, poz. 157; Katarzyna Baczewska z Opulskich, z Ostrowi, córka Woyciecha i Konegundy Małzonkow Opulskich Gospodarzy rolnych z Ostrowi, owdowiały mąż Alexander Baczewski z Ostrowi. KZO 1832, poz. 54; Ewa Baczewska, córka Alexandra i Katarzyny z Opolskich Gospodarzy rolnych w Ostrowi. KZO 1833, poz. 92; Paulina Baczewska, córka Stanisława Kowala i Anny z Koskow, z Ostrowi. KUO 1835, poz. 110, KZO 1835, poz. 103; Karlina Baczewska, córka Pauliny z Przastków Baczewskiey, zamężney na służbie zostaiącey. Świadkowie: Walenty Bieńkowski i Jan Biały. KUO, 1839, poz. 5; Jadwiga Baczewska, córka Stanisława Baczewskiego kowala w Ostrowi lat 36 i jego małżonki Anny z Kozków. Świadkowie: Paweł Sławkowski i Stanisław Sadowski. KUO, 1840, poz. 139; Jadwiga Baczewski, córka Stanisława i Anny z Ostrowi tu urodzona i przy rodzicach zostaiąca. KZO, 1842, poz. 69; Paulina Baczewska, córka Stanisława Baczewskiego, kowala w Ostrowi i jego małżonki Anny. KUO, 1845, poz. 127; Jadwiga Baczewska, córka Stanisława i Anny z Ostrowi tu urodzona i przy rodzicach zostaiąca. KZO, 1842, poz. 69; Paulina Baczewska, córka Stanisława Baczewskiego, kowala w Ostrowi i jego małżonki Anny. KUO, 1845, poz. 127; Agnieszka Baczewska panna lat 24 licząca wyrobnica w Ostrowi córka /imiona rodzicow niewiadome/ urodzona w Jasienicy. KZO 1855, poz. 221; Marcyanna Baczewska, córka Marcina wyrobnika i Pauliny z Żochowskich, Ostrów. KUO 1859, poz. 178; Paulina z Przastków Baczewska 46 l., zmarła wdowa po Alexandra, wyrobnica, córka Pawła i niegdy Józefy z Kuczyńskich, ojciec Karoliny za Romanem Krasnodębskim i Konastntego, pozostawił dom i ogród, Ostrów. KZO 1860, poz. 33; Anna Baczewska 48 l., zmarła wyrobnica wdowa, córka Jana i Katarzyny z Pawelskich, matka Marcina, Balbiny, Pauliny i Małgorzaty, Ostrów. KZO 1861, poz. 84.

This site is registered on wpml.org as a development site.