A A+ A++

Social media

Jan Bajorek, syn Uczciwego Macieja Bajorka wyrobnika lat Czterdzieści maiącego, w Wsi Kozikach Maydanie pod Numerem Czwartym zamieszkały i Heleny z Bułatowinow lat Dwadziescia Sześć maiącey. Dziecię okazano w przytomności Mikołaja Kukucia Gospodarza z Wsi Kozik, lat Trzydzieści Cztery, i Jozefa Kukucia Wyrobnika z Wsi Kozik Maydanu lat Dwadzieścia Dziewięć maiących. KUO 1827, poz. 92; Jozef Bajorek, syn Macieja Bajorka 45 l. Wyrobnika z Domu nr 7 w Kozikach Maydanie i Heleny z Bułatowiczow

29 l. Świadkowie: Stefan Zapisek 29 l. Gospodarz rolny z Ostrowi i Woyciech Cwik 37 l. Wyrobnik z Kozik Maydanu. KUO 1829, poz. 110; Piotr Bajorek, syn Macieya Wyrobnika i Heleny z Bułatowiczow, z Maydanu Kozikowskiego. KUO 1832, poz. 23; Jozef Bajorek, syn Macieja i Heleny Wyrobnikow z Kozik Maydanu. KZO 1833, poz. 20; Katarzyna Bajorek, córka Macieya Bajorka lat czterdzieści pięć mającego wyrobnika w Maydanie zamieszkałego i jego małżonki Heleny z Bałatowiczów lat trzydzieści mającey. Dziecię urodzone w tejże wsi okazano w obecności Bernarda Kołodzieyczyka lat trzydzieści, tudzież Tomasza Gąsiora lat czterydzieści wyrobników w Maydanie zamieszkałych. KUO 1836, poz. 125; Umarła w Maydanie Katarzyna Baiorek dwa miesiące maiąca córka Macieja i Heleny małzonków Baiorków wyrobników w Maydanie zamieszkałych, oświadczyli Maciey Baiorek i Stanisław Gąsior wyrobnicy w Maydanie zamieszkali. KZO, 1837, poz. 46; Józef Baiorek, kawaler rolnik, przy rodzicach w Maydanie Kozikowskim zamieszkały z Franciszką Kiędzierówną, panną urodzoną w Sielcu. Świadkowie: Szymon Świderek i Józef Zadroga. KMO, 1839, poz. 4; Maryanna Bajorek, córka Józefa Bajorska, wyrobnika w Maydanie Kozikowskim i Franciszki z Kędziorów. KUO, 1842, poz. 29; Antonina Baiorek, córka Józefa Baiorka, rolnika w Maydanie zamieszkałego i jego małżonki Elżbiety. KUO, 1843, poz. 36; Jan Bajorek, syn Józefa, wyrobnika w Maydanie Kozikowskim i Franciszki z Kędziorów. KUO 1846, poz. 3; Katarzyna Bajorek córka Jozefa Wyrobnika w Sielcu i Franciszki z Kędziorow. KUO 1849, poz. 32; Wiktorya Baiorek córka Jozefa gospodarza rolnego w Sielcu i Franciszki z Kądziorow. KUO 1851, poz. 135; …zawarte zostało religijne Małżeństwo pomiędzy Piotrem Bajorek młodzianem przy rodzicach w Majdanie Kozikowskiem zamieszkałym, synem Macieja i Heleny z Bułatowiczów gospodarzy rolnych lat 19 mającym a Łucyą Zadrożanką panną córką Jozefa i Franciszki z Kubatów lat 19 mającą w Sielcu urodzoną. KMO 1851, poz. 4; Katarzyna Bajorek 5 lat mająca córka Jozefa i Franciszki z Kędziorkow, urodzona w Sielcu. KZO 1852, poz. 145; Wiktorya Bajorek 3 lata mająca córka Jozefa i Franciszki z Kędziorków urodzona w Majdanie Kozikowskim. KZO 1854, poz. 3; Maryanna Bajorek [w rejestrze Grabowska od nazwiska akuszerki], córka Łucyi Bajorkowej wyrobnicy, żony Piotra w wojsku będącego; Stanisław Bajorek młodzian, kopczarz, w Majdanie Kozikowskim zamieszkały, w Chojnach parafii Wąsewo urodzony, syn niegdy Macieja i Heleny kopczarzy, 40 l., także Konstancya Eleonora Pietrzykowna panna, zamieszkała w Majdanie Kozikowskim, wyrobnica, urodzona w Gorowie, córka Maryanny Pietrzykownej 18 l. KMO 1862, poz. 46; nazwisko utworzone od por. BAJORCZYK formantem –ek.

Forma żeńska: Wiktorya Bajorkowna, córka Macieya Wyrobnika i Heleny z Bułatowiczow, z Maydanu Kozik. KUO 1834, poz. 28; Franciszka Bajorczyna lat 40 licząca córka Tomasza i Teresy Kędziorow, żona Jozefa Bajorka urodzona w Sielcu. KZO 1853, poz. 133; Helena Bajorkowa 70 l., zmarła wdowa po Macieju, matka Stanisława kopczarza, Majdan Kozikowski. KZO 1860, poz. 78.

This site is registered on wpml.org as a development site.