A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Antonim Balcerowskim, krawcem w Ostrowi, synem Tomasza i Franciszki niewiadomego z domu nazwiska a Teresą Sławkoską, córką Jozefa Sławkoskiego i Teresy Swiderkowney w Ostrowi zamieszkałych, przy Rodzicach bawiącą się. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Grzegorza Zgody rolnika, Pawła Wasielewskiego Tkarza, Tomasza Brzostka rolnika i Marcina Bandurskiego krawca, wszystkich stanu mieyskiego w Ostrowi zamieszkałych, niekrewnych z stronami. KMO 1810, poz. 2; Stanisław Balcerowski, syn Antoniego, krawca stanu miejskiego w Ostrowi zamieszkałego i Teresy z Sławkowskich, urodził się w domu naiętym u wdowy Kantorowey pod Numerem sto dwadzieścia trzy, co poświadczają Marcin Bandurski, krawiec i Mateusz Gacioch, wyrobnik, obydwa w Ostrowi zamieszkali, nie krewni. KUO 1811, poz. 131; nazwisko utworzone od im. Baltazar – im. babil. balatsu-usur ‘niech Bel zachowa jego życie’ lub Bel-szar-usur ‘niech Bel chroni króla’ (za: SEM cz. 2, s. 17) formantem –owski.

This site is registered on wpml.org as a development site.