A A+ A++

Social media

Katarzyna Wasiakowna Banasiak 70 l., żona Sylwestra, Stok Dom nr 3, świadek Kazimierz Rostek. KZO 1822, poz. 53; Andrzey Banaszak 17 l. umarł w Domu nr 3 w Stoku, syn Jakuba i Rozalii Michalikowny wyrobnikow Stanu Wieyskiego. Poświadczyli: Mateusz Michalik 30 l. i Jakub Rosterk 30 l., wyrobnicy ze Stoka Stanu Wieyskiego niekrewni bliscy sąsiedz. KZO 1823, poz. 128; …zostało zawarte Religijne Małżeństwo między Grzegorzem Banasiakiem Młodzianem lat 25 maiącym, w Komorowie za parobka służącym, urodzonym w Stoku z niegdy Jakoba i Rozalij z Michalików Wyrobników a Franciszką Korzeniakowną panną, córką niegdy Jozefa i Jadwigi z Staniszewskich, urodzona w Ponikwi Wielkiey,

a w Komorowie służącą, lat 26 maiącą. KMO 1847, poz. 2; nazwisko utworzone od niem. n. os. Ban, Bana, Ban-ach (za: NP 1, s. 18) lub ap. gw. banach ‘niezgrabny młodzieniec, niezgrabiasz, dzieciak niegrzeczny, bękart’ (za: NMK, s. 52) formantem – ak.

Forma żeńska: Maryanna Banasiak, córka Grzegorza parobka i Katarzyny z Zagrobów, Komorowo. KUO 1861, poz. 114.

This site is registered on wpml.org as a development site.