A A+ A++

Social media

Jan Banasiuk, syn Jakóba lat czterdzieści sześć wyrobnika w Wsi Stoku w Domu pod Numerem trzecim zamieszkałego i Rozalii Michalikówny lat czterdzieści dwa. Dziecię okazano w przytomności Mateusza Michalika lat trzydzieści trzy Wyrobnika w Wsi Stoku i Stefana Nietubyć lat pięćdziesiąt Gospodarz rolnego Stanu Wieyskiego w Wsi Jeleniach Parafii Jelonkowskiey zamieszkałego. KUO 1825, poz. 84; Sylwester Banasiuk żyiący lat pięćdziesiąt ośm wdowiec po zmarłey Katarzynie Gliniakownie rodziców z Imion niewiadomych, wyrobnik Stanu Wieyskiego w Wsi Stoku zamieszkały, umarł w Domu pod Numerem pierwszym w Wsi Stoku. Poświadczyli Mateusz Michalik lat trzydzieści niekrewny i Jakub Banasiuk lat trzydzieści ośm syn zmarłego wyrobnicy w Wsi Stoku zamieszkali Stanu Wieyskiego. KZO 1825, poz. 19; Wincenty Banasiuk, umarł lat dziewięć maiący, Syn Jakuba i

Rozalij z Michalikow Małżonków Banasiuków Wyrobników w Komorowie pod Numerem Czwartym mieszkaiących. Poświadczyli Adam Kukuć rolnik, lat pięćdziesiąt, i Wincenty Gruszczenski Wyrobnik, lat sześćdziesiąt liczący, Obadway w Wsi Komorowie zamieszkali… z których żaden nie iest krewny zmarłego. KZO 1826, poz. 96; Grzegorz Banasiuk wdowiec po Franciszce, służący w Komorowie i tamże urodzony, syn niegdy Jakuba i Rozalii z Michalików, 37 l., także Katarzyna Brodzik wyrobnica, wdowa po Kazimierzu, urodzona w Nieskuszu, córka niegdy Stanisława i Agaty z Zaruskich małżonków Zagrobów, 35 l., z wyrobku mieszkająca w Komorowie. KMO 1858, poz. 2; Marek Banasiuk, syn Grzegorza i Katarzyny z Brodzików, Komorowo. KUO 1859, poz. 72; nazwisko utworzone od ap. gw. banach ‘niezgrabny młodzieniec, niezgrabiasz, dzieciak niegrzeczny, bękart’ (za: NMK s. 52) formantem – uk.

Forma żeńska: Rozalia z Michalikow Banasiukowa, Wyrobnica 36 l. umarła w Domu nr 3 w Komorowie, córka Michała Michalika i Elzbiety Michalikow z Komorowa, owdowiały mąż Jakob Banasiuk Wyrobnik. Poświadczyli: Piotr Michalik Gospodarz rolny z Komorowa 60 l. brat zmarłey i Antoni Długołęcki 30 l. Lesniczy z Komorowa. KZO 1828, poz. 96.

This site is registered on wpml.org as a development site.