A A+ A++

Social media

Jakob Barczewicz, Mayster Kunsztu Szewckiego zonaty w Ostrowi zamieszkały umarł w Domu pod numerem dwieście dwanaście przy Ulicy Wileńskiey, co poświadczają Stanisław Łoszycki tudzież Woyciech Raczkowski Obydwa Maystrowie Kunsztu Szewckiego Stanu Mieyskiego nie krewni w Ostrowi zamieszkali. KZO 1809, poz. 48; nazwisko utworzone od podst. barcz-, por. psł. brčati ‘burczeć, brzęczeć’, stp. barczy ‘ryczy’, niem. n. os. Bartsch (ta od im. Bartholomaus), bark ‘część ramienia’, barkać (za: NP 1, s. 20).

This site is registered on wpml.org as a development site.