A A+ A++

Social media

Matta, córka Hersza Lejby Pejsakowicza Byblija [w rejestrze Biblia] szklarza i Chaji Ryfki Jankielowny, urodzona w 1864 r., Ostrów. KUOb 1865, poz. 30; Pejsak Wolf, syn Herszka Pejsakowicza Byblia i Chaji Ryfki Jankielowny, Ostrów. KUOb 1867, poz. 78; Pejsak Wolf Bybla rok i trzy miesiące, syn Herszka Pejsakowicza i Chai Ryfki Jankielowny. KZOb 1868, poz. 73; Chana Ryfka Jankielowna Herszkowa Bybla 36 lat, pozostawiła męża Hersza Pejsakowicza i dwoje dzieci: Maryem Altę i Małę Ester. KZOb 1869, poz. 10; Gołda Herszkowna Srulewna Biblija robotnica 54 l., urodzona w m. Ostrów (brak innych danych), Ostrów. KZOb 1876, poz. 9; nazwisko utworzone od n. os. Bibil, por. im. talm. Bibi, Bibai (za: SEŻ, s. 68).

This site is registered on wpml.org as a development site.