A A+ A++

Social media

Jozef Bienkowski, umarł na Konwulscye Sławetny Tygodni Trzynaście maiący, w Ostrowi pod Numerem Dziewiędziesiątym, Corka wyżey wspomnionego Ludwika i Maryanny z Nowowieyskich Małżonkow Bieńkowskich Gospodarzy z Ostrowi. Poświadczyli Sławetni: Ludwik Bieńkowski lat Dwadziescia Jeden, i Marcin Gromkowski lat Dwadziescia Pięć maiący, obadwa Gospodarze w Miescie Ostrowi zamieszkali… z których Pierwszy iest Oycem zmarłego. KZO 1827, poz. 59; Julian Bieńkowski kawaler organista przy kościele ostrowskim w Ostrowi zamieszkały z Katarzyną Maliszewską panną w Ostrowi urodzoną. Świadkowie: Antoni Łoszewski i Tomasz Zapisek. KMO, 1838, poz. 24; Walenty Bieńkowski, syn Jana Bieńkowskiego, parobka w Ugniewie zamieszkałego i jego małżonki Katarzyny. KUO, 1841, poz. 18; Franciszka Bienkowska, z wyrobku życie utrzymująca w Ostrowi urodzona. KZO, 1841, poz. 19; Franciszek Bieńkowski puł roku maiący, syn Jana i Katarzyny z Ugniewa. KZO 1846, poz. 106; Walenty Bieńkowski lat 5, syn Jana, parobka w Ugniewie i Katarzyny. KZO 1846, poz. 1; Augustyn Bieńkowski dni 2 mający syn Walentego obywatela w Ostrowi i Katarzyny. KZO 1849, poz. 121; Augustyn Bieńkowski syn Walentego obywatela w Ostrowi i Katarzyny z Maliszewskich. KUO 1849, poz. 165; nazwisko utworzone od n. msc. Krzeczkowo- Bieńki Nowe, -Bieńki Stare Maz. łomż., gm. Czyżew, pow. Wysokie Maz.; też Bieńkowice, Młp., wieś w dawnej parafii Miechów, dziś zagin.; Bieńkowa Wisznia Krpłd. (za: SEM cz. 3, s. 7) formantem -owski.

This site is registered on wpml.org as a development site.