A A+ A++

Social media

Gitla Blotszteyn, urodzona w roku 1839 w Wąsewie, córka Borucha Szmulowicza Blotszteyna Wyrobnika i Estery z Wąsewa. KUOb 1841, poz. 138; Basia Błotszteyn, córka Icka Szmulowicza Błotszteyna Wyrobnika i Małki Zubelowney z Czerwina. KUOb 1841, poz. 167; …zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnymi werszkiem Jankelowiczem Bludsztein kawalerem lat 18 urodzonym we wsi Rynku Powiecie Ostrołęckim z Jankla Abramowicza i Ruchli Abramowny przy oycu wyrobniku w Ostrowi zamieszkałym i Cyrlą Boruchowna Rotsztejn panną lat 16 urodzoną we wsi Wąsewie z Borucha Chaimowicza i Rychli Rubinownyprzy matce powtornie zamężney zamieszkałą. KMOb 1847, poz. 9; Izrael Blodsztein syn Starozakonnych Leyzora Leybowicza blacharza i Nuchy Aronowny. KUOb 1848, poz. 2; Ick Szaja Błotsztajn, syn Leyzora Leybowicza Błotsztajna blacharza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Memchy Aronowny. KUOb 1849, poz. 83; Sról Błotsztejn, syn Beniamina Gerszonowicza Błotsztejna farbiarza w Wąsewie zamieszkałego i jego małżonki Chany Lejbowny. KUOb 1850, poz. 44; Osier Błotsztejn, syn Abrama Gerszonowicza Błotsztejna wyrobnika w Czerwinie zamieszkałego i jego małżonki Gitki Joszkowney. KUOb 1850, poz. 82; Chinka Leja Błotsztejn, córka Lejzora Leybowicza Błotsztejna blacharza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Munchy Aronowny. KUOb, 1852, poz. 93; Aron Lejba Lejzorowicz Blodsztejn kawaler 19 l., urodzony i zamieszkały w Ostrowi, syn Lejzora Lejbowicza i MnuchyAronowny małżonków Blodsztejn mosiężników, także Małka Zelkowna Jeleń panna 19 l., urodzona w Mieście Zambrowie powiecie łomżyńskim, przy familii w Ostrowi zamieszkała, córka Zelka Abramowicza i Leji Lejbowny małżonków Jeleń handlarzy z Zambrowa. KMO 1863, poz. 17; Mosiek Ickowicz Blodsztejn kawaler 20 l., urodzony w Czerwinie, syn Icka Szmulowicza i

This site is registered on wpml.org as a development site.