A A+ A++

Social media

Leybka Zelmanowicz Bonek kawaler 26 l., urodzony w Mieście Kossowie Obwodzie Siedleckim Gubernij Podlaskiey, syn Zelmana i Udes Małżonków Bonkow żyiących obecnie w Mieście Ostrowi z wyrobku utrzymuiących się, przy tychże Rodzicach zamieszkały, także Grędla Herszkowna Gołodzier Panna 17 l., urodzona w Ostrowi, córka Herszka Mortkowicza i Chai Jankelowny Małżonków Gołodzier oboyga iuż nie żyiących Wyrobników poprzednio przy tychże a obecnie przy familij w temże Mieście Ostrowi zamieszkała. KMOb 1842, poz. 26; Leyba Bonkowicz Bonek, wyrobnik w Ostrowi zamieszkały. KZO, 1854, poz. 58; Bojm Zelmanowicz Bonek 86 l., zmarły wdowiec, ojciec Chany, Ostrów. KZOb 1867, poz. 40; nazwisko utworzone od im. Boniek < im. Bonifacy lub od niem. n. os. Bon, Bohne (za: SP 1, s. 47).

This site is registered on wpml.org as a development site.