A A+ A++

Social media

Ićk Ayzyk Leybowicz Bryzelia, syn Leyby i Touby Małżonków Bryzeliów w Ostrowi zamieszkałych Kramarzy. KZOb 1829, poz. 35; Iciek Ayzyk Bryzelia, syn Starozakonnego Lejby Kramarza w Ostrowi zamieszkałego i Touby Abramowney. KUOb 1829, poz. 47; Etka Ruchla Brozelia, córka Juśka Lejbowicza Brozelii kramarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Indy Herszkownej. KUOb 1849, poz. 155; Dawid Nachman Brozelia, syn Joszka Leybowicza Brozelii kramarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Judy Herszkowney. KUOb, 1851, poz. 143; Chaja Odes Brozelia, córka Ioszka Leybowicza Brozelii, kramarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Indy Herszkowny. KUOb, 1854, poz. 76; Ruchla Joszkowna Brozelia, córka Iczka Lejbowicza i Jude Herszkowne kramarzy w Ostrowi zamieszkałych. KZOb, 1854, poz. 119; Leyba Gdalowicz Brozelia, kramarz w Ostrowi zamieszkały. KZOb 1856, poz. 18; Herszek Ick Joskowicz Bryzelia kawaler 18 l., urodzony i zamieszkały w Ostrowi, syn Jośka Lejbowicza i Hindy Herszkowny małżonków Bryzelia handlarzy, także Ryfka Laja panna 17 l., urodzona i zamieszkała przy ojcu w Mieście Łodzi, córka Wolfa i niegdy Ryfki Laji małżonków Orner handlarzy. KMOb 1864, poz. 8; nazwisko utworzone od por. BRAZYLIJA.

This site is registered on wpml.org as a development site.