A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Jozefem Bubikiem, kawalerem stanu wieyskiego za Lokaia w Komorowie służącym, synem Adama i Maryanny Choromanskiey iuż nieżyiących z iedney a Maryanną Nietubydz, Panną, córką Piotra i Ewy niewiadomego nazwiska w Lubieiewie zamieszkałych z drugiey strony. KMO 1811, poz. 14; Jozef Bubik, syn Adama i Felicyanny, dopełnił uszanowanie Stryiowi swemu Markowi Bubikowi tu przybyłemu ze wsi Mokrylas, za Lesniczego służącemu i Maryanna Nietubydz zostali połączeni węzłem Małżeństwa. Akt spisano w przytomności Szymona Kuleszeńskiego Ogrodnika, Franciszka Brańkowskiego Lokaia, Klemensa Kołodzieyczuka Rolnika, Karola Przychodzien także rolnika, wszystkich nie krewnych w Lubieiewie zamieszkałychKMO 1812, poz. 11; Antonina Bubik, córka Jozefa służącego za Lokaia u W-ney Bardzikowskiey i Maryanny Nietubyczowney, urodziła się w domu pod numerem piątym. Dziecię okazano w przytomności Stanisława Godlewskiego gospodarza rolnego w Broku i Franciszka Wilczenskiego rolnika z Ostrowi. KUO 1813, poz. 80; nazwisko utworzone od ap. stp. buba ‘straszydło; głupiec’ (za: NP 1, s. 59).

This site is registered on wpml.org as a development site.