A A+ A++

Social media

Mirchla Całkowicz, córka Staro Zakonnego Mortki, Szynkarza z Wioski Pałapusa i Gytli Moszkowiczowny, urodziła się w Domu naiętym w Dobrach WW. Zofii Barzikowskiey pod Numerem pierwszym. Dziecię okazano w przytomności Mortki Erzkowicza piekarza, tudzież Mędla Faybowicza Arędarza, obydwoch w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1809, poz. 91; Hane Całkowicz, córka Leiby, kramarza w Ostrowi zamieszkałego i Perli z Hacka, urodzila się w domu naiętym u Piotrowy Trzonkowey pod numerem sto sidemdziesiąt pięć, co poświadczają Gerszon Leibowicz i Maior Boruchowicz, obydwa szynkarze w Ostrowi zamieszkali. KUO 1810, poz. 70; Hanka Całkowicz, córka Leyby i Perły z Hacklów w Ostrowi zamieszkałych w domu naiętym u Petrunelli Trzonkowey pod Numerem sto sześćdziesiat dwa w Ulicy Koscielney, umarła, co poświadczają Maior Boruchowicz szynkarz i Jankiel Litmanowicz szynkarz, obydwa w Ostrowi zamieszkali. KZO 1811, poz. 68; Ruchla Całkowicz, córka Leiby, Kramarza w Ostrowi zamieszkałego i Perły z Chackow, urodziła się w domu naiętym u Petronelli Trzonkowey pod Numerem sto siedemdziesiąt pięć. Dziecię okazano w przytomności leibki Srolowicza Oracza i Beniamina Szeynowicza, Rzeznika, obydwu Wyznania Moyżeszowego, nie krewnych, w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1812, poz. 109; Hacek Całkowicz, syn Leybki wyrobnika i Perły Hackowny, Ostrów Dom nr 186. KUO 1820II, poz. 69; Szaja Całkowicz 39 lat, pozostawił żonę Zełdę Chaję Szlamownę. KZOb 1869, poz. 47; nazwisko utworzone od ap. cał ‘cały’ (za: SEM cz. 1., s. 25) formantem -owicz.

This site is registered on wpml.org as a development site.