A A+ A++

Social media

Antoni Choynowski rolnik lat czterdzieści Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkały w drugim stopniu pokrewieństwa bliski sąsiad Antoniego Jabłońskiego 1808, KUO 7; Hyacynty Choynowski, rolnik wdowiec Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkały i urodzony, umarł w Domu pod numerem Dwieście czternaście przy ulicy Wileńskiey, co poświadczają Antoni Choynowski syn umarłego, tudzież Paweł Repecki Mayster Kunsztu Gontarskiego, obydwa Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KZO 1808, poz. 35; …zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Franciszkiem Choynowskim, Kawalerem w Ostrowi zamieszkałym, Szewcem, synem Jana i iuż nieżyiącey Agnieszki Lipkowny w Ostrowi zamieszkałych z iedney a Barbarą Przasnkowną Panną, córką Marcella, niegdy rolnika i Anny Zapiskowney, w Ostrowi żyiących z drugiey strony. KMO 1811, poz. 8; Andrzey Choynowski, syn Jana, rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Franciszki z Bielińskich, urodził się w domu rodzicow pod Numerem Sto trzydzieści sześć. Dziecię okazano w przytomności Stanisława Łosickiego i Antoniego Przygody, obydwa Szewcy, w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1811, poz. 82; Franciszek Choynowski, Czeladnik Professyi Szewskiey i Barbara Przasnkowna zostali połączeni Węzłem Małżeństwa. Akt spisano w przytomności Antoniego Choynowskiego Stryia, Jana Kłosieńskiego, Rocha Opolskiego nie krewnych rolnikow i Stanisława Łosickiego Szewca, wszystkich w Ostrowi zamieszkałych. KMO 1811, poz. 7; Andrzej Choynowski, syn Jana,

This site is registered on wpml.org as a development site.