A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Woyciechem Chudonem, wyrobnikiem w Ostrowi, kawalerem stanu wieyskiego, synem Jana iuż nie żyiącego i Katarzyny niewiadomego z domu nazwiska a Wiktorą Kępienską [w Akcie Małżeństwa: Kempiscianka], Panną przy Rodzicach zostaiącą, córką Andrzeia i Maryanny z Miktenskich [(?) Miklenskich] we Wsi Ugniewie zamieszkałych. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Stefana Przostnka Bednarza, Wincentego Dzierżanowskiego rolnika, obydwóch w Ostrowi zamieszkałych, Jakoba Bierzeńskiego Stolarza we wsi Ugniewie zamieszkałego i Andrzeia Witka rolnika we wsi Bieli w Gminie Złotoryiskiey zamieszkałego. KMO 1810, poz. 6/5; nazwisko utworzone od ap. chudy, chudoba ‘chudość, ubóstwo’ (za: SEM cz. 1, s. 33).

This site is registered on wpml.org as a development site.