A A+ A++

Social media

Wolf Berek Cweybach, urodzony w roku 1838 w Czerwinie, syn Icka Herszkowicza Cweybacha Szewca i Ryfki Majerowney z Czerwina. KUOb 1841, poz. 165; Arye Leyba Cweybach, urodzony w roku 1840 w Czerwinie, syn Icka Herszkowicza Cweybacha Szewca i Ryfki Majerowney z Czerwina. KUOb 1841, poz. 166; …zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnym Ickiem Maierowiczem Cwejbak Kawalerem lat 19 urodzonym w Sniadowie Powiecie Łomżynskim z Maiera Herszkowicza i Myndli Judkowny, z professyi szewckiej utrzymuiącym się i Ryfką Szlamówną Modrykamień panną lat 16 urodzoną w Ostrowi z Szlamy Wolfowicza i Basi Abramowny wyrobników. KMOb 1846, poz. 26; Chaim Abramowicz Cweybak z osady Czerwin na kuracyą w Ostrowi zastający żyjąc rok 1, syn Starozakonnych Abrama Judkowicza i Lei Abramownyz profesyi szewskiey utrzymuiących się. KZOb 1848, poz. 9; Mindla Cwejbak, córka Icka Majerowicza Cwejbaka szewca w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Ryfki Szlamownej. KUOb 1850, poz. 113; Naftuła Cwejbak, syn Herszka Lejbowicza Cwejbaka, szewca w Czerwinie zamieszkałego i jego małżonki Ruchli Leii Eliaszowny. KUOb, 1853, poz. 8; KZOb, 1854, po. 81; Majer Cwejbak, syn Ićka Majerowicza Cwejbaka szewca w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Ryfki Szlamowny. KUOb, 1853, poz. 90; KZOb, 1854, poz. 135; Maryam Judkowa Ićkowa Cwejbak, wdowa wyrobnica w Ostrowi zamieszkała. KZO, 1854, poz. 12; Ryfka Szlamowna Iekowa Cwejbak, żona Ieka Majerowicza Cwejbak w Ostrowi zamieszkała. KZOb 1855, poz. 85; Ićk Herszkowicz Cwejbak, wyrobnik w Ostrowi zamieszkały. KZOb 1856, poz. 81; Eliasz Herszkowicz Cwejbak kawaler 20 l., urodzony w Mieście Sniadowie, zamieszkały w Ostrowi, syn niegdy Herszka Lejbowicza Cwejbak i żyjącej Ruchli z Czeladników, także Basia Brajna Nochymowna Kryształ panna 22 l., urodzona i zamieszkała w Ostrowi, córka Nuchyma Zelkowicza Kryształ garbarza i niegdy Sury Moszkowny. KMOb 1861, poz. 2; Jankiel Berek bliźniak Maryam, syn Icka Mejerowicza Cwejbak szewca i Ruchli Berkowny, Udrzyn. KUOb 1861, poz. 33; Maryam bliźniaczka Jankiela Berka, córka Icka Mejerowicza Cwejbak szewca i Ruchli Berkowny, Udrzyn. KUOb 1861, poz. 34; Sura, córka Eliasza Herszkowicza Cwejbak

This site is registered on wpml.org as a development site.