A A+ A++

Social media

Mikołay Czarnecki, syn Franciszka Wyrobnika i Maryanny z Krajewskich z Ostrowi. KUO 1831, poz. 118; Bartłomiej Czarnecki, syn Sław. Stanisława, gospodarza i kuśnierza stanu mieyskiego w Ostrowi i Scholastyki Ogonowskiey, urodził się w domu oyca pod numerem 176. Świadkowie: Sław. Stanisław Łosicki szewc i Dawid Krauza żandarm. KUO 1815, poz. 31; Bartłomiey Czarnecki 3,5 l. w ospie umarł, syn Stanisława szewc i Skolastyki z Ogonowskich gospodarzy rolnych, Ostrów dom nr 193. KZO 1819II, poz. 35; Józef Czarnecki, syn Franciszka Czarneckiego, gospodarza rolnego w Ostrowi lat 36 i jego małżonki Maryanny z Krajewskich. Świadkowie: Józef Fijałkowski i Marcin Pawelski. KUO, 1839, poz. 120; Józef Czarnecki, syn Franciszka i Maryanny w Ostrowi urodzony. KZO, 1842, poz. 139; Ignacy Czarnecki, syn Felixa i Franciszki w Ostrowi urodzony. KZO, 1843, poz. 130; Stanisław Czarnecki Wyrobnik lat 70 maiący, urodzony w Andrzejewie, w Ostrowi zamieszkały, mąż Scholastyki z Ogonowskich. KZO 1848, poz. 34; Szczepan Czarnecki syn Felixa wyrobnika w Ostrowi i Franciszki z Kozłowskich. KUO 1851, poz. 121; Franciszek Czarnecki wyrobnik w Ostrowi lat 50 mający syn Stanisława i Scholastyki z Ogonowskich, urodzony w Andrzejewie, mąż Maryanny z Krajewskich. KZO 1854, poz. 88; …zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Mikołajem Czarneckim młodzianem w Ostrowi przy matce mieszkającym synem Franciszka i Maryanny z Krajewskich lat 23 mającym a Rozalią Mosakowską panną córką Wojciecha i Wiktoryi z Przeździeckich w Gutach dziedzicznie zamieszkałych lat 27 liczącą. KMO 1855, poz. 3; Franciszek Czarnecki, syn Mikołaja wyrobnika i Rozalii z Mossakowskich, Ostrów. KUO 1856, poz. 148; Stefan Czarnecki 4 l., zmarły syn Felixa i Franciszki z Kozłowskich, Ostrów. KZO 1856, poz. 119; Józef Czarnecki, syn Felixa wyrobnika i Franciszki z Kozłoskich, Ostrów. KUO 1859, poz. 48; nazwisko utworzone od n. os. Czarny formantem -ecki; też od n. msc. Czarna, Czarne, Czarnica (za: NP 1 s. 109).

This site is registered on wpml.org as a development site.