A A+ A++

Social media

Waleryan Czartoszewski, zawarte religijne małżeństwo między Urodzonemi: Waleryanem Czartoszewskim l. 23 Młodzianem Dziedzicem Cząstkowym w Czartosach Parafij Zambrowskiey, Syn Jana i Agnieszki Czartoszewskich Dziedzicow Cząstkowych w Czartosach a Panną Moniką Gutowską, l. 20, Corką Jana i Ewy z Gutowskich Gutowskich Dziedzicow Cząstkowych z Gut. Poświadczyli Urodzeni: Jozef Kraiewski z Kraiewa l.38 i Franciszek Gutowski z Gutów l. 26 Dziedzice Cząstkowi. KMO 1827, poz. 19; Jan Czartosiewski, młodzian czeladnik garncarski w Grodziach zamieszkały a urodzony w mieście Zambrowie z Wiktoryą Olszewską, panną. KMO, 1843, poz. 7; Teofil Czartoszewski syn Jana, Zduna w Ostrowi i Wiktoryi z Olszewskich. KUO 1847, poz. 30; Jacenty Czartoszewski syn Jana, Gancarza w Ostrowi i Wiktoryi z Olszewskich. KUO 1849, poz. 155; Andrzej Czartoszewski syn Jana majstra professyi gancarskiey i Wiktoryi z Olszewskich. KUO 1851, poz. 184; Piotr Czartoszewski syn Jana zduna w Ostrowi i Wiktoryi z Olszewskich. KUO 1854, poz. 152; Andrzej Czartoszewski 5 l., zmarły syn Jana i Wiktoryi z Olszewskich, Ostrów. KZO 1856, poz. 43; Aleksander Ciartoszewski, syn Jana garncarza i Wiktoryi z Olszewskich, Ostrów. KUO 1860, poz. 34; nazwisko utworzone od n. msc. Czartoszewo, dziś Czartosy Maz. łomż., gm. Zambrów (za: NP 1, s. 110) formantem -ski.

This site is registered on wpml.org as a development site.