A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Mateuszem Duszynskim, przy oycu na budach Dobrzyca bawiącym, synem Macieia i Krystyny Bouszewiczowney a Franciszką z Sokołowskich Brzostkowną, wdową po Franciszku, córką Michała i Katarzyny. Małżeństwo zostało zawarte w obecności Woyciecha Jazgarzewskiego kowala, Jana Ubryka szewca, Gotliba Kozłowskiego tokarza i Kacpra Rzepeckiego stolarza. Ostrów, KMO 1813, poz. 22, 15; Franciszek Duszeński, syn Mateusza obywatel i gospodarz rolny stanu mieyskiego i Franciszki z Sokołowskich, Ostrów Dom nr 111. KUO 1818I, poz. 118; Wawrzeniec Duszyńki 33 l. na bul piersi umarł, syn szlachetnych Jana i Rozalii, Ostrów Dom nr 160. KZO 1820I, poz. 128; Maciey Duszyński 90 l. na opuchlinie umarł, mąsz niegdy Katarzyny z Wardaszkow, Ostrów Dom nr 158. KZO 1820I, poz. 158; Alexander Duszyński, syn Mateusza lat trzydzieści pięć Gospodarza rolnego Stanu Mieyskiego w Domu pod Numerem sto dziewiętnastym w Ostrowi zamieszkałego i Franciszki z Sokołowskich lat trzydzieści dziewięć. Dziecię okazano w przytomności Stefana Maleszewskiego lat czterdzieści ieden i Bernarda Kańkosia lat czterdzieści dwa Gospodarzy rolnych Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1824, poz. 50; Piotr Duszeński, syn Sławetnego Wincentego Duszeńskiego Kuśnierza lat Trzydziesci Jeden maiącego, tu w Ostrowi Pod Numerem Sto Siedmdziesiąt Piątym zamieszkały i Maryanny z Morawskich, lat Dwadzieścia Jeden maiącey. Dziecię okazano w przytomności Tomasza Zapiska Gospodarza lat Dwadziescia Sześć, i Jana Szwartza Stolarza lat Czterdzieści Sześć maiących, obydwoch w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1827, poz. 136; Piotr Duszeński, umarł Sławetny, Tydzień Jeden maiacy, w Ostrowi pod Numerem 176, Syn Wincentego i Maryanny z Morawskich Duszyńskich Kusmierzy z Ostrowi. Poświadczyli Sławetni: Wincenty Duszeński Kusmierz l.31 i Jan Szwartz Stolarz l.36 obadwa z Ostrowi, KZO 1827, poz.98; Jan Duszynski, Dziad z Jałmuzny zyiący 95 l. umarł w Domu nr 166 w Ostrowi, syn Adama i Ewy Duszynskich Gospodarzy z Bieli, owdowiała żona Rozalia z Zalewskich. Poświadczyli: Jozef Breynak 34 l. zięć zmarłego i Piotr Wilczenski 35 l., Gospodarze rolni z Ostrowi. KZO 1828, poz. 48; Jozef Duszynski, syn Wincentego Kusmierza i Maryanny z Murawskich, z Ostrowi. KUO 1832, poz. 36; Franciszek Duszyński, syn Stanisława Wyrobnika i Maryanny z Kuczeńskich, z Grodzi. KUO 1832, poz. 87; Floryan Duszyński, syn Stanisława Wyrobnika i Maryanny z Kuczeńskich, z Grodzi. KUO 1834, poz. 73; Leopold Duszyński, syn Wincenetgo Kuśmierza i Maryanny z Morawskich, z Ostrowi. KUO

This site is registered on wpml.org as a development site.