A A+ A++

Social media

Adam Dzieniszewski, syn Jozefa Dzieniszewskiego, Rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Jadwigi z Relugow, pierwszego slubu Zapiskowey, urodził się w Domu Oyca pod Numerem Dwuchsetnym pierwszym. Dziecię okazano w przytomności Woyciecha Dzieniszewskiego z wioski Grodziow Stanu Mieyskiego, tudzież Stanisława Łoszyckiego, Maystra Kunsztu Szewckiego, Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego. KUO 1808, poz. 68; Adam Dzieniszewski, rok ieden maiący, Syn Jozefa rolnika stanu miejskiego i Jadwigi z Relugow w Ostrowi zamieszkałych Domu pod numerem Dwieście w Ulicy Kościelney, umarł, co poświadczają Stanisław Łosicki z Professyi szewc, tudzież Felicjan Ogonowski rolnik, obydwa stanu miejskiego w Ostrowi zamieszkali blizcy sąsiedzi. KZO 1810, poz. 40; Onufry Dzieniszewski, syn Woyciecha, rolnika i Soltysa we wsi Grodziach i Heleny z Wołkowickiech, urodził się w domu oyca pod numerem pierwszym. Dziecię okazano w przytomności Szymona Zeleńskiego ze wsi grodziow i Jozefa Dzieniszewskiego z Ostrowi Brata, obydwoch rolnikow. KUO 1812, poz. 38; Onufry Dzieniszewski, syn Woyciecha, rolnika stanu mieyskiego z Grodziow i Heleny z Wołkowickich, umarł w

This site is registered on wpml.org as a development site.