A A+ A++

Social media

Wincenty Dzierżanowski, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Wincentem Dzierżanowskim Wdowcem, na gospodarstwie rolniczym w Mieście Ostrowi zamieszkałym, urodzonym w Złotoryi Poświątney zniegdy Jana i Anny z Zgrzebiów Małżonków Dzierżanowskich byłych rolnikami wteyże Złotoryi Poświątney, lat pięćdziesiąt siedm maiących, a Panną Heleną Córką Sebastyana i Małgorzaty Małżonków Madajów rolników wWsi Falkowicach Galicyi Starey zmarłych, lat trzydzieści cztery liczącą, w Wsi niedawno rzeczoney Falkowice zrodzoną, i zsłużby roczney w Ostrowi utrzymującą się. … w przytomności Świadków Grzegorza Zgody, lat pięćdziesiąt siedm i Fabiana Lisieńskiego lat, lat czterdzieści osm maiących, gospodarzy rolniczych, w Mieście Ostrowi osiadłych, sąsiadów niżey wymienionego Wincentego Dzierżanowskiego. KMO 1826, poz. 5; Paulina Dzierzanowska, 1,5 roku umarław Domu nr 25 w Ostrowi, córka Woyciecha bezzennego i Maryanny z Kadziewskich z Męża Siemienskiey Wyrobnikow z Ostrowi. Poświadczyli: Woyciech Kadziewski 45 l. Ciesla z Ostrowi, Wuj zmarłey i Michał Iwaszkiewicz 49 l. Mayster Professyi Szewskiey z Ostrowi, Szwagier zmarłey. KZO 1828, poz.31; Wincenty Dzierzanowski, wyrobnik lat 80 maiący w Ostrowi mieszkaiący. KZO, 1840, poz. 64; nazwisko utworzone od n. msc. Dzierżanowo, dzis Dzierżanów, kal., gm. Krotoszyn; Maz. Dzierżanowie, dziś Dzierżanowo, płoc., gm. Mała Wieś; Dzierżanowo, wieś w dawnym pow. wiskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3, s. 42) formantem -ski.

This site is registered on wpml.org as a development site.