A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Pawełm Eismontem, Kawalerem, Cieślą w Mrockach Gminy Szumowskiey zamieszkałym, synem Franciszka rolnika i Agaty niewiadomego nazwiska z iedney a Maryanną Okurowską panną, Antoniego i Franciszki w Prosienicy zamieszkałych z drugiey strony. KMO 1811, poz. 13; Paweł Eismont, kawaler Stanu szlacheckiego, wyrobnik wewsi Zochowie Gminy Szumowskiey, syn Franciszka, łaskawym chlebem żywiącego się we wsi Zochowie i niegdy Agaty z Sadowskich oraz Maryanna Okurowska zostali połączeni Węzłem Małżeństwa. Akt spisano w przytomności Ignacego Prosienskiego, Franciszka Kuleszy, Antoniego Radwańskiego i Franciszka Radwanskiego, wszystkich gospodarzy rolnych stanu szlacheckiego, nie krewnych, dwoch pierwszych we wsi Prosienicy zamieszkalych, a dwoch ostatnich we wsi Radwanach Gminy Szumowskiey. KMO 1812, poz. 12; Paweł Eismundt, wyrobnik z Prosienicy, żona Maryanna z Okurowskich, syn Franciszka i Agaty z Sadowskich z Prosienicy. KZO 1830, poz. 10; nazwisko utworzone od niem. n. os. Eismund, ta od ap. Eis(en) ‘żelazo’ i munt ‘obrona, ochrona’ (za: NP 1, s. 178).

This site is registered on wpml.org as a development site.