A A+ A++

Social media

Jozef Epa, syn Gaspara, Gancarza stanu mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny Swiderkowney, urodził się w domu Rodzicow pod numerem sto piędziesiąt ieden. Dziecię okazano w przytomności Stefana Przasnka i Filipa Wołkowickiego, obydwóch bednarzy w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1813, poz. 106; Małgorzata Epa, córka Sław. Kaspara zduna w Ostrowi i Maryanny Swiderkowney, urodziła się w domu oyca pod numerem 151. Świadkowie: Sław. Roch Opolski obywatel rolny i Stefan Przasnek bednarz. KUO 1815, poz. 22; Bogumiła Epa, córka Sław. Nikołaia, zduna stanu mieyskiego w Ostrowi i Joanny z Wodzińskich, urodziła się w domu oyca pod numerem 185. Świadkowie: Urodzonych Nikodema Dobkowskiego y Maciey Jastrzębski, gospodarze rolni z Ostrowi. Ostrów, KUO 1816, poz. 34; Bogumiła Eppa rok i 6 miesięcy, córka Mikołaia wyrobnika i Joanny z Wodzieńskich stanu miesykiego, OStrów Dom nr 184. KZO 1817II, poz. 30; Jadwiga Eppa, córka Mikołaia stanu mieyskiego wyrobnika i Joanny Zwodzieńskich, Ostrów 181. KUO 1818II, poz. 45; Antoni Henryk Eppa, syn Maryanny Eppowny Panny, Ostrów Domnr 192. KUO 1819II, poz. 28; Teressa Epa [w rejestrze Eppa], córka Mikołaia zduna i Joanny Wodzińskiey, Ostrów Dom nr 153. KUO 1821II, poz. 54; Filip Epa Kawaler 40 l., syn Woyciecha i Maryanny, Mayster Kunsztu Szewckiego Stanu Mieyskiego z Miasta Ostrowi. Jadwiga Kaczorowska panna 26 l., córka nieżyiącego Wacława i Maryanny z Krynickich Stanu Wieyskiego Gospodarzy rolnych z Grabownicy. KzapO 1825, poz. 30, 34; Filip Nerwin Epa Kawaler lat czterdzieści iak dowodzi metryka pod Numerem pięćdziesiątym w Summaryuszu, syn Woyciecha i Maryanny Epów małżonków nieżyiących iak dowodzą Sepultury pod Numerem pięćdziesiątym pierwszym i pięćdziesiątym drugim, Mayster Kunsztu Szewckiego w Mieście Ostrowi zamieszkały Stanu Mieyskiego, także Jadwiga Placyda Kaczorowska panna lat dwadzieścia sześć iak dowodzi metryka pod Numerem pięćdziesiątym trzecim, córka Wacława nieżyiącego iak dowodzi akt zejścia pod Numerem pięćdziesiątym czwartym i Maryanny z Krynickich Stanu Wieyskiego w Wsi Grabownicy wraz z matką zamieszkała, są połączeni węzłem małżeństwa. Zawarte w przytomności Rocha Karpińskiego lat czterdzieści dwa, Piotra Kaczorowskiego lat czterdzieści dwa z Wsi Grabownicy, Jana Przasnka lat trzydzieści siedem i Mikołaja Epy lat dwadzieścia siedem z Miasta Ostrowi Gospodarzy rolnych Stanu Mieyskiego nie krewnych. KMO 1825, poz. 16; Ambroży Eppa, syn Antonicy

This site is registered on wpml.org as a development site.