A A+ A++

Social media

Franciszka Exmund 23 tygodnie, córka Pawła i Maryanny z Okurowskich stanu gminnego, Prosienica Dom nr 20. KZO 1818I, poz. 59; Maryanna Eysmundt, córka Łukasza lat dwadzieścia trzy Organisty przy Kościele Ostrowskim Stanu Mieyskiego w Mieście w Domu pod Numerem sto siedemdziesiątym pierwszym zamieszkałego i Franciszki z Kleczkowskich lat dwadzieścia pięć. Dziecię okazano w przytomności Stanisława Łosickiego lat pięćdziesiąt pięć Maystra Kunsztu Szewcoskiego i Walentego Sokołowskiego lat czterdzieści Gospodarza rolnego Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1825, poz. 109; Maryanna Eysmundowna, córka Urodzonego Łukasza Eysmundta Organisty lat Dwadziescia Sześć maiącego, tu w Ostrowi pod Numerem Sto Siedmdziesiąt Pierwszym zamieszkałego i Franciszki z Kleczkowskich lat Dwadziescia Siedm maiącey. Dziecię okazano w przytomności Jana Szwartza Stolarza lat Czterdzieści Sześć, i Konstantego Wilczyńskiego Gospodarza, lat Trzydziesci Cztery maiących, obydwoch w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1827, poz. 139; Maryanna Eysmuntowna, umarła Urodzona,

This site is registered on wpml.org as a development site.