A A+ A++

Social media

Paweł Felczuk Kawaler lat czterdzieści ieden, iak dowodzi metryka z Ksiąg Kościoła Jabłonkowskiego wydaną w Summaryuszu pod Numerem trzynastym, gospodarz rolny Stanu Wiyeskiego w Wsi Gutach zamieszkały, syn Leona i Jadwigi, także Maryanna Liwska Panna lat dwadzieścia dziewięć, iak dowodzi metryka z Ksiąg Kościoła Jabłonkowskiego wydana pod Numerem czternastym, córka Agnieszki Maryanny Liwskiey alius Marcinowny Stanu Wieyskiego w Wsi Gutach zamieszkała są z sobą połączeni węzłem małżeńskim. Zawarte w przytomności Jana Skarzyńskiego [podpis Skarzeński] lat trzydzieści dwa w Wsi Skarżynie nowym parafii Rosochackiey, Józefa Gutowskiego lat dwadzieścia cztery, Romaldego Lubaskiego lat trzydzieści pięć i Jana Lysakowskiego lat dwadzieścia trzy Stanu Szlacheckiego Gospodarzy rolnych w Wsi Gutach zamieszkałych. KMO 1825, poz. 4; Paweł Felczuk kawaler 41 l., syn Leona i Jadwigi Gospodarzy rolnych Stanu Wieyskiego z Gut. Maryanna Liwska panna 29 l., córka Agnieszki Liwskiey Stanu Wieyskiego z Gut. KzapO 1825, poz. 6, 12; nazwisko utworzone od niem. n. os. Fel(t)z lub od ap. felc ‘fałda’ (za: NP 1, s. 188) formantem -czuk.

This site is registered on wpml.org as a development site.