A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Krystyanem Fuksem, kawalerem Stanu Mieyskiego, Sukiennikiem w Ostrowi, synem Krystofa, Młynarza i Katarzyny Tendrynowney w Mieście Wielbarku w Prusach zamieszkałych a Maryanną Damzałowną, Panną, córką Andrzeia i Maryanny z Gałązków, w Wielbarku z wyrobku utrzymuiących się. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Gotliba Harnaka, Gotliba Kozłowskiego, Gotliba Janowskiego Paskarza i Michała Ottera Kapelusznika, wszystkich stanu mieyskiego w Ostrowi zamieszkałych, niekrewnych z stronami. KMO 1810, poz. 13/12; Maryanna Fuks, córka Krystyana, sukiennika stanu Mieyskiego i Maryanny z Domzałów, urodziła się w domu naiętym u Jakóba Nowowieskiego pod Numerem osiemdziesiątym siódmym, co poświadczają Jan Szpindler Kapelusznik i Jakób Nowowieski, obydwa w Ostrowi zamieszkali, nie krewni. KUO 1811, poz. 126; Karolina Fux, córka Chrystyana, sukiennika w Ostrowi i Maryanny Damiałowney, urodziła się w domu po Michale Malcu pod Numerem 79 w Ulicy Pułtuskiey. Świadkowie: Tomasz Zgoda kuśnierz i Jan Michałowski szewc, obydwa w Ostrowi zamieszkali. KUO 1813, poz. 55; Maryanna Fuks, córka Sław. Chrystyana, sukiennika w Ostrowi i Maryanny Domżałowney, urodziła się w domu naiętym przy ulicy Pułtuskiey pod numerem 80. Świadkowie: Tomasz Zgoda kuśnierz i Jan Szpindler. KUO 1816, poz. 69; Monika Fux, córka szlachetnego Krystyana sukiennika i Maryanny z Domzow, Ostrów Dom nr 63. KUO 1819II, poz. 46; Jan Fux, syn Krystyana sukiennika i Maryanny Domzałowny, Ostrów Dom nr 63. KUO 1821II, poz. 28b, żył 24 godziny, KZO 1821II, poz. 11; Katarzyna Fux, córka Krystyana 43 l. Sukiennika Stanu Mieyskiego z Domu nr 15 w Lubieiewie i Maryanny Domsałowny 38 l. Poświadczyli: Piotr Szafarski Kowal 42 l. i Walenty Kołakowski Gospodarz rolny 44 l., z Lubieiewa. KUO 1823, poz. 138; Ludwika Fuxowna, córka Sławetnego Krystyana Fuxa Sukiennika lat Czterdziesci Sześć maiącego, w Wsi Lubieiewie zamieszkały i Maryanny Damzałowny lat Czterdzieści Dwa maiącey. Dziecię okazano w przytomności Augustyna Romanowskiego, Ogrodnika, lat Trzydzieści Dwa, i Jana Lutrzykoskiego Gancarza lat Trzydzieści Sześć maiących, obydwoch w Wsi Lubieiewie zamieszkałych. KUO 1827, poz. 49; Mnucha Fux, córka Starozakonnego Herszka szewca w Ostrowi zamieszkałego i Gicli Abramowny. KUOb 1833, poz. 16; Abram Moszk Fux, syn Herszka Moszkowicza Fuxa wyrobnika i Geły Chai Abramowny z Ostrowi. KUOb 1840, poz. 110; Herszek Moszkowicz Fux wyrobnik lat 31, mąż Starozakonnej Chai Abramowny z

This site is registered on wpml.org as a development site.