A A+ A++

Social media

Tomasz Gałus, rolnik stanu mieyskiego w Ostrowi, wdowiec po Teresie Gumkowney, syn rodzicow niewiadomego nazwiska, umarł w domu własnym pod numerem 182, co poświadczają Andrzey Bandurski krawiec i Stefan Szwaguleński szewc, obydwa w Ostrowi zamieszkali. KZO 1813, poz. 120; nazwisko utworzone od im. Gallus, w łac. miało dwie postacie: Gallus i Gaulus. Pierwsza forma stałą się podstawą dla pol. Gal, druga dla Gaweł. Niektóre n. os. na Gal-, Gał- mogą pochodzić też od ap. galić ‘sprzyjać, służyć’, gała, gałka, z psł. galiti (za: NP 1, s. 213).

This site is registered on wpml.org as a development site.