A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Ucz. Jozefem Grabowskim, w Nagoszewie rolnictwem bawiącym się, synem Marcina i Katarzyny a Franciszką Wilkowną, w Grabownicy bawiącą się, córką Bartłomieia i Ewy. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Piotra Brzostka sołtysa z Kuskowizny, Woyciecha Lipskiego gospodarza, Mateusza Ponigtery gospodarza w Białymbłocie i Pawła Grabowskiego gospodarza w Naguszewie. Grabownica, KMO 1816, poz. 28, 25; Marcyanna Grabowska, córka Tomasza kaczmarza i Maryanny, Lubieiewo Dom nr 12. KUO 1820I, poz. 103; Maryanna Grabowska 2 kwartały w suchotach umarła, córka szlachetnych Tomasza 44 l. i Julianny z Klepackich 30 l. szynkarzy trunkow, z Lubieiewa Domnr 6. KZO 1820II, poz. 40; Jan Grabowski Kawaler 24 l. wg metryki nr 30 z Kościoła Brokowskiego z Nagoszewa Stanu Wieyskiego Gospodarz rolnego, Syn Stanisława i nieżyiącey Łucyi wg aktu zeyścia nr 31 z USC Gminy Brokowskiey. Także Katarzyna Fabiańska Panna 18 l. wg metryki nr 32 z Grabownicy, córka Jakoba i Rzalii z Brzostkow, Stanu Wieyskiego. Zawarte w przytomności Piotra Brzostka 37 l., Grzegorza Fabiańskiego 45 l., Macieia Fidury 27 l. i Hypolita Fabiańskiego 43 l., Gospodarzy rolnych z Nagoszewa. KMO 1823, poz. 8, KzapO 11a, 11b; Walenty Grabowski żyiący lat dwa, syn Tomasza stawaiącego wyrobnika i Julianny z Klepackich małżonkówStanu Wieyskiego w Wsi Komorowie zamieszkałych, umarł w Domu pod Numerem pierwszym w Komorowie. Poświadczyli Tomasz Grabowski Oyciec zmarłego lat czterdzieści sześć i Tomasz Zadroga lat trzydzieści osiem Gospodarz rolny Stanu Wieyskiego w Wsi Komorowi zamieszkały. KZO1825, poz. 33; Marcin Grabowski Kawaler lat dziewiętnaście iak dowodzi metryka w Summaryuszu pod Numerem ośmdziesiątym czwartym, syn Jana i Maryanny Kozłowny małżonków Gospodarzy rolnych Stanu Wieyskiego

This site is registered on wpml.org as a development site.