A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Andrzeiem Grossem, Kawalerem, Podlesniczem Borów Narodowych, stanu wieyskiego, synem Jana, w Lobenstan w Prusach i Katarzyny [nazwisko nieczytelne], oboyga nieżyiących a Maryanną Brzostkowną panną, córką Stanisława, niegdy rolnika we wsi Kozkowizna i Brygidy z Maiewskich, oboyga nieżyiących. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Krystofa (?) Goswaytra rolnika ze wsi w Gminie Brokowskiey Stanu Wieyskiego, Andrzeia Brzostka Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego brata rodzonego wstępuiącey w stan Małżeński, tudziesz Woyciecha Lipskiego Stanu Wieyskiego gospodarza rolnego w Kozkowiźnie zamieszkalego i Piotra Rucieńskiego stanu Wieyskiego ww wsi Rudzie w Gminie Brokowskiey zamieszkałego. KMO 1810, poz. 23/22; nazwisko utworzone od ap. śrwniem. größ ‘wielki, gruby’ (por. SEM cz. 5., s. 49).

This site is registered on wpml.org as a development site.